הפחתת רמת האלימות בבתי ספר
21 ביולי 2019
תרפיה באומנות – מוסיקה
12 באוגוסט 2019
הפחתת רמת האלימות בבתי ספר
21 ביולי 2019
תרפיה באומנות – מוסיקה
12 באוגוסט 2019

מבחן קורס אורח חיים בריא

מגישה: איריס יוסף                                                                 
המנחה: ד”ר דני לוסקי/ קורס און ליין

1.מהי שיטת לוסקי?

שיטת לוסקי הנה שיטה טיפולית הוליסטית הקושרת בעיות גוף ונפש יחד. כלומר, על פי שיטה זו נראה. קשר מובהק בין איבר בגוף, ליום בשבוע, לחודש, לצבע, לאות וכו’. על פי השיטה הייחודית, נראה כי כל הליך אשר עובר אדם בחייו, יופיע בהכרח בכמה מישורים. מישורים אלו נקראים רבדים וישנם ארבעה מהם: מישור רוחני, מישור שכלי, מישור רגשי ומישור גופני, בתוך אלו, מוגדרות על פי השיטה 32 אינטליגנציות הנמדדות בצורה אינדיבידואלית אצל כל אדם ביחס לעצמו ואותן ניתן לאמן כמו שריר על פי רצונו החופשי. )ספר שיטת לוסקי עמ’ 22-21.)

2.מה המקורות של השיטה? פרט

שיטת לוסקי מבוססת על חוכמת הקבלה של ספר יצירה המיוחס לאברהם אבינו, על מחקרים מדעיים בתחום הגדרת האינטליגנציות, על גישות הוליסטיות מזרחיות, על עבודת השטח של ד”ר דני לוסקי עם אלפי משתתפים בקורסים ובסדנאות, עבודה עם מטופלים ונבדקים דרכם נבחנו ההבדלים בין הערכים השונים והגדרת משמעותם בדרך ייחודית- על פי זאת נכתבו 14 ספרים על השיטה. )ספר שיטת לוסקי .)20-22 עמוד.

3.מהם 32 האינטליגנציות? פרט

אינטליגנציה היא למעשה מגוון משתנים הנמצאים יחד בקשר אנרגטי, באותו תדר ומשפיעים אחד על השני. על פי שיטת לוסקי, כל אדם מאופיין ב-32 אינטליגנציות המאופיינות בייחודיות רק לו, אצל כל אדם נבחין באינטליגנציות חלשות וחזקות המדורגות באופן המייחד אותו בעוצמות שונות. )שיטת לוסקי עמ’ 57)

 כל אינטליגנציה מופיעה ברובד מסוים אצל כל אדם:

רובד רוחני

א’ רצון חופשי- האיזון בין קבלה לנתינה. אני יכול להיות כל מה שברצוני להיות. אני לא כלום. מקושר ליסוד האוויר.

מ’ רצון לתת- כף זכות- זכותו של האדם לתת ולהישפט לכף זכות כלומר על פי תרומתו ופעולותיו הטובות, משוק ליסוד המים.

ש’ רצון לקבל- כף החובה, הרצון לקבל, חובתנו לקבל, מקושר ליסוד האש.

רובד שכלי

ב’ חוכמה- אינט’ זו מדברת על החוכמה שבתזמון. כלומר, אני עושה פעולה, אומרת דבר מה- החשיבות פה היא בשלושה מישורים, כיצד זה קורה, עם מי ומתי. על כן, החוכמה היא כאשר כל זה נעשה בצורה נכונה: הדבר הנכון, במקום הנכון ועם האדם הנכון. למשל על אדם עם חוסר טאקטי, נמצא בעייתיות בעינת’ זו מאחר ופליטות פה אינן נעשות בחוכמה. לאדם כזה נציע לבלום פיו, לשמור על שפה נקייה ואם אינו מצליח, נאצר לו לדבר אך ורק את האמת.

ג’ עושר- אינט’ זו מדברת על השמח בחלקו. כלומר ההבנה כי הרבה או מעט לא משפיעים ולא אמורים לשנות שמחה פנימית אלא השמחה בחלקך, במה שיש לך, זהו העושר האמתי. כאמור, ככל שאשמח יותר אהיה יותר עשיר.

ד’ זרע- אינט’ זו מדברת על שימת כוונה בפעולותינו. כלומר, להיות מודעים לדברים ולמעשים שלנו ולכוון  ,תוצאה רצויה, על כן שהכוונה היא זו שקובעת מה יהיה. ישנן 2 סוגי כוונות: כוונה טובה: מה נכון לי מידית, למשל הרגשת הרעב, הפעולה היא אכילה כדי להשיג את תוצאת השובע המידית. לעומת כוונה נכונה: מה נכון בתוצאה של טווח רחוק. פעולת אכילת אוכל בריא ומזון מזין על מנת

שבריאותי העתידית תהיה בשיאה. לכן, לפני פעולה, יש לחשוב מה היא הכוונה שמניע אותי, לכוון נכון עבורה ואז להמשיך.

כ’ חיים- אינט’ זו מדברת על שינוי, תנועה. כלומר, על האדם להיות בזרימה עם חייו מאחר וכל דבר אשר אינו בתנועה ונשאר במקומו סופו להתנוון ולהירקב. אדם מילדותו ועד בגרותו לומד, חווה התנסויות, מתפתח וצומח עם העתיד. פנסיונרים אשר חדלים מעשייה מזדקנים מהר יותר, העשייה של במינון נמוך אם בכלל וההתנוונות בשיאה. בשביל לדחות שלב זה, על האדם להמשיך ולהתגמש, להרחיב את הידע והעשייה.

פ’ ממשלה- אינט’ זו מדברת על אגו. על השימוש בצדקנות, יהירות, שחצנות למראית עין ולמעשה היא האנטי’ על ביטחון עצמי. אדם אשר נמדד בביטחון עצמי גבוה, הוא אדם שאינו נכנע לתגובות סובביו, בכוחו למשול על האגו ואינו “חייב” דבר לסביבה, הוא אינו עבד לאגו שלו והינו אדם חופשי מכבלי עצמו.

ר’ שלום- אינט’ זו מדברת על ההרמוניה של האדם עם עצמו. בחברה שלנו נוכל למצוא רוב של אנשים המתהלכים בחוסר שלום פנימי בין השכל לרגש. למעשה, אנו רוצים “שלום פנימי” לדעת לסדר וליצור השלמה, הסכמה בין השכל לרגש כי כאשר יהיה שלום פנימי, הכלה עצמית , נוכל גם להכיל את האחר ולהיות בשלום עמו.

ת’ חן- אינט’ זו מדברת על מודעות. כאשר אדם במצב מודע, מתגלים בעיניו החן והיופי, כלומר האמת. כאמור, אדם מודע הוא זה אשר ישאל שאלות מתוכן יבין את הסיבה לדברים הקורים סביבו, כלומר שיח בין המודע לתת מודע ולא הסקה ללא תהיות. העולם יכול להיות “רע” אבל לאדם המתבונן, המודע, העולם יהיה “יפה”, הוא עוצר לשאול שאלות, להבין, להבחין, לראות מציאות לא רק דרך העיניים.

רובד רגשי

אור- אינט’ זו מדברת על יכולת רגשית פנימית. כלומר, האור הוא ייצוג הטוב, האופטימיות. היכולת להיות בוודאות שהנעשה בחיינו תמיד קורה ויקרה לטובה. האור למעשה נמצא בכל מקום והינו בלתי נראה, לכן אינט’ זו אומרת כי עלינו להאמין בכל ליבנו שהכול מצד האור גם כשאיננו רואים אותו מבעד לעדשת העין.

בראשית- אינט’ זו מדברת על היכולת להתחיל כל דבר מהתחלה לא משנה מי את, איפה את ובת כמה את. הקימה מסיום דבר, היכולת לראות התחלות חדשות והכלת התחלה מחודשת הינה כוח עצום.

אהבה- אינט’ אהבה מדברת על האהבה לעצמי. בתרבותנו, דורות רבים הורגלו ומורגלים להיות מונעים מפחד ולבצע פעולות מפחד כי תגיע תוצאה כלשהי אם הדבר לא יבוצע. בשונה מכך, אינט’ זו מדברת על שימושה ככוח פנימי אדיר, כמניע רגשי להחלטות בחיים וככוח הנעה כאשר אהבה והפעולה מתוכה ולמענה תיתן תוצאה איכותית ועוצמתית יותר למעשינו ופעולותינו מאשר הפחד אשר יביא לתוצאה פחותה.

חופש- אינט’ זו מדברת על בחירה, להיות או לא להיות במקום שאני רוצה. להיות אדם חופשי ברצונו ולא תחת “כלא” כלשהו המכתיב לנו מה נוח או טוב עבורנו ולמעשה בחירה אמתית מבפנים של מי אני רוצה ומה אני רוצה, זהו החופש האמתי. הבחירות ה”נקיות” שלנו לעבודה, לזוגיות, לאורח חיים. לקיחת אחריות על חיינו, העמידה מאחורי ההחלטות שלנו, הבחירה שבהחלטותינו.

מחשבה- אינט’ זו מדברת על שליטה רגשית. כלומר אני שולטת על המחשבות שלי ובוחרת מה לחשוב ומה לא. המציאות המשתקפת בעיניי האדם היא למעשה תוצאה של אמונות הנוצר על ידי מחשבות האדם. אם כך, יצירת מציאות היא ברת שינוי ויש לבדוק את האמונות שהגיעו מהמחשבות, לניווטן למקום חיובי.

אחדות- אינט’ זו מדברת על ייחוד וקבלת השונה, ייחודיותי וקבלת עצמי. כלומר, להיות אני עם כל מיוחדותי ולא להיות מישהו אחר, על ידי פעולה כזו של האנשים עם האמת שלהם וקבלת השונה על כל ייחודיותו ניצור אחדות אמתית- אחד המורכב ממגוון גורמים שונים. כל אחד הוא מיוחד= אחדות. לכל אחד תפקיד משלו וביחד מרכיבים תמונה אחידה.

התבוננות- אינט’ זו מדברת על ההסתכלות שלי פנימה והחוצה. מתוך התבוננות זו לדעת מי אני, להבין כי המשוב מבחוץ זה מי שאני, זהו השיקוף שלי, כלומר אם אני רואה משהו לא טוב בעולם, באחר, אוכל לשנות רק את עצמי בשביל לראות תמונה אחרת.

ריפוי- אינט’ זו מדברת על כוח ריפוי מתוך למידה. הלמידה והסקרנות מניעה את המערכת החיסונית ולכן מרפאה, הסקרנות הינה כוח ליצירת ריפוי וחידוש תאים. אינני מבינה יותר אלא מבינה כמה ניתן עוד ללמוד, כמה יש עוד ללמוד ולהתפתח.

חיסון- אינט’ זו מדברת על חוסן בסיטואציה. כלומר, איך ברגע נתון אדע לשלוף מהזיכרון מידע מתאים, אדע לגשת למצוא את התשובה המתאימה לרגע הנתון. כלומר, כיצד לפתח את מציאת הידע הדרוש, בזמן הנכון, ברגע הנכון, הינה כוח המחסן בפני תקלות.

גילוי- אינט’ זו מדברת על גילוי שלי עם עצמי. יכולת לקבל מציאות ולא “לריב” עם המציאות הקיימת תוך בחינת הגורמים אשר בגללם אני נמצאת בתקלה כלשהי ולפעול בצורה שונה כדי להתנהל אחרת ולא לחזור על התקלה שוב. אדם שואל עצמו “מדוע קרה מה שקרה” ופועל אחרת בכדי לקבל מציאות / תוצאה שונה בפעם הבאה.

רובד גופני

ה’ ראיה- אינט’ זו מדברת על כל היבטי היכולות הראייתיות. יכולת הראיה המנטלית והגופנית, כלומר ראיית חזון, ראיית עתיד וכו’. המוח עושה כמה פעולות בדרך ליצירת תמונה אותה אנו רואים ומסננת חלק מעיננו. לכן, מה שרואים, המציאות שלנו, היא למעשה עצמינו, הזיכרונות שלנו והאמונות שלנו. אם כך, “לראות את הדברים כמו שהם”= האם אנו באמת רואים את המציאות הקיימת? או האם מהולה במרכיבים הפנימיים שלנו המשפיעים לנו על הראייה.

ו’ שמיעה- אינט’ זו מדברת על כל היבטי השמיעה. כלומר, שמיעה פיזית, שמיעת תדרים מיוחדים, לשמוע ולתת משמעות, משמעת עצמית. האוזניים מסננות ומשמיעות את מה שרלוונטי עבורי אך המשמעות ומשמעת היא מה שיצרתי לעצמי, השמיעה הינה סובייקטיבית וטווחיה מרובים.

ז’ ריח- אינט’ זו מדברת על היכולת להבין בין שקר לאמת. הריח על כל היבטיו בקשר לכוונות, רגשות ולכן לכל אדם אמת ופרשנות משלו והינה קריטית להתנהלות מול אנשים ומתפקדת כעין מערכת חיסונית המתריעה בפני סכנות, “משהו פה מסריח” יעיד על שקר, על בעייתיות.

ט’ טעם- אינט’ זו מדברת על עניין. על היבטים שמקורם בתת מודע. ההבחנה להרגיש ולחוש מה טעים לי או לא טעים לי כלומר מה אני אוהבת או לא אוהבת, מה טוב לי, מה מתאים לי וליצור חיים שטעימים לי ומלאי טעם, שאני מוצאת טעם להם והינם לטעמי.

 ל’ תשמיש- אינט’ זו מדברת על מגע. לגעת ודרך המגע לגלות את עצמי, לדעת ולהרגיש את עצמי, את מי שאני. על עומקם של דברים, הנגיעה בעומקם של הדברים בחיים, להתעניין פנימה עם עצמי ובאחר. כאשר אני נוגעת בדבר, הדבר נוגע בי בחזרה והקשר מעמיק.

ח’ דיבור- אינט’ זו מדברת על ביטוי. בביטוי העצמי שלנו, אנו מסדרים את המידע הנקלט, כך אנו מבינים דברים וזהו חלק חשוב בעיבוד מידע, בנתינת במה למחשבותינו. עלינו להתנסח, לדבר את מחשבותינו בכתב או בעל פה.

ס’ בטן- אינט’ זו היא תת המודע שלנו. אני מסננת מידע מחיי היומיום דרך התת מודע, הבטן, האמונות שלי ומטמיעה מידע מהמודע לתת מודע. כל מידע חדש אנו מעבדים על פי התת מודע. מחשבה שתחזור על עצמה מספר רב של פעמים תיצור אמונה ותשקע בבטן- בתת מודע.

ע’ מוח- אינט’ זו מדברת על רצינות. על יכולת אנליטיקאי, חישוב, על החלטות שכלתניות, לקיחת דברים ברצינות רבה ובהנאה פחותה.

צ’ לב- אינט’ זו מדברת על הרהורי הלב. חוש זה עוסק בחמלה, במחויבות, באומץ לב, במנהיגות וביכולת חברתית להשתלב בקבוצה, לנהל ולהוביל תהליכים.

ק’ שינה/תא- אינט’ זו מדברת על כבוד האדם וחירותו, ערכי האדם ונשמתו. בזיכרון הגנטי של השושלת שלי ובכל הידע האנושי הקיים בו.

נ’ הלוך/דרך- אינט’ זו מדברת על הגדרת יעדים. הצבת יעד וגם שחרורו למען ההנאה שבדרך להגשמתו, שכן ההנאה מהדרך ליעד מבטיחה הגעה ליעד.

י’ מעשה- אינט’ זו עוסקת במעשים לעבר היעד. כלומר, צעדים קטנים ופשוטים יומיומיים וישימים בדרך אל היעד נמצאים בעשייה.

4.למה 32 אינטליגנציות ולא 31?

על פי מבנה הבריאה של ספר יצירה, העולם נבנה, נוצר בשלושים ושתים נתיבות פליאה כאשר ישנן עשרים ושתים אותיות המסמלות “יש”, המתחלקות לשלושה רבדים, צד ימין הפעיל  והיוצר, החומרים בהם נבנה העולם והיש. בנוסף אליהן, עשר ספירות המסמלות “אין”, בלימה, בלי מה, שאין בו דבר הוא חסר ולא כלום ומתאר את צד שמאל. את הכוחות הפנימיים, את הצד הסביל הנשי, את המדרגות אל התודעה כוחות האור והאנרגיה הקוסמית )ספר רפואה משולבת עמ’ 43 ,ספר שיטת לוסקי עמ’ 52.)

 

 

 1. ההבדל בין אוכל למזון

מזון הוא מה שאדם צריך להזין את עצמו.

אוכל הוא מצרך שלא קשורים לתזונה או מזון אכול מתוך הקשבה לגוף, התבוננות בתחושות ובאמונות. תזונה טבעית היא פרופיל אינטליגנציות ייחודי שהביטוי המעשי שלה הוא סל המזון. לכל אדם פרופיל קיים תזונה ייחודי המאפיין את החסרים, הרצונות, הגישה והאמונות כדי ליצור מילוי תזונתי רגשי הדרוש לאיזון הגוף. אדם צריך להקשיב לגוף שלו, להתבונן כדי למצוא את התזונה הנכונה עבורו. ההקשבה לגוף היא כמו הקשבה למחשבות או לתחושות.

במהלך ההקשבה לגוף יש לנטרל את ההשפעות הסביבתיות וההשפעות החינוכיות עליהן גדלת ולבחון את הרצון האמתי של הגוף.

ישנן מאות נוסחאות להרזיה משווקות, אך ללא הועיל. ישנם אלפי מתכונים המוצעים על ידי

תזונאים, ואין זה מסייע. המודעות לגוף, ההקשבה וההתבוננות הן שתאפשרנה עריכת שינויים

שדרושים ליצירת תפריט ייחודי ואישי מאוזן.

הביטוי של חוסר איזון תזונתי נובע מעמדה או אמונה (אמתית או מדומה) של אדם ביחס

לשאלה האם הוא שמן או רזה מדי; האם המזון גורם לו לקלקול קיבה, להפרעות קשב או לחוסר מיקוד..

העמדה הזו היא שמובילה לתחושות רעות ולהלקאה עצמית. אכילת יתר (בולימיה), או לחלופין

הימנעות מאכילה (אנורקסיה) משרתות מטרות רבות, ויש בצדן גם רווח בכמה רבדים: ברובד

הרגשי, ברובד השכלי וברובד הרוחªי. כך אכילת יתר או הימנעות מאכילה יכולות לשרת נוכחות

ותשומת לב. לעיתים זה משרת מגמה הפוכה: “שלא יגעו בי”, “שינחו לי”.

איזון התזונה שלך יכול להופיע משום שפרצת דרך ושינוי גישה או אמונה: האיזון יופיע ללא

טיפול ישיר בתזונה. העובדה שניתן לטפל בתזונה דרך טיפול ברבדים אחרים מחייבת התבוננות הוליסטית על האדם המבקש לאזן את התזונה שלו.

כאשר אתה מבקש ליצור תפריט ייחודי, עליך להקשיב לגוף ולהניח למחקרים ולכל מה ששמעת

עד היום. עליך להיוולד מחדש בתודעה שלך כדי לברוא תזונה טבעית ומאוזנת עבורך, ביסודו של דבר כל מזון מזיק לגוף. כל סוג של קבלה היא ‘אש אוכלת’. רק חילוף החומרים ושחרור המזון במהירות ישbו צורה ממצב של קבלה למצב של נתינה וחילוף החומרים, כלומר

הוצאת המזון הוא היסוד הקובע בתזונה מאוזנת: לא כמות האוכל הנכנסת היא המאזנת אלא כמות האוכל היוצאת.
כאשר אוכלים ואחר כך חושבים על מטרת האכילה, מאבדים את הבחירה החופשית. אתה והמזון התייחדתם: הפכתם לאחד, אבל במקרה הזה המזון אכל אותך ולא אתה אותו. התחושה המתלווה למצב זה היא תסכול ולעתים כעס, לאמור: “למה שוב אכלתי?”.

אתה חייב לתכנן את הארוחות שלך כמו שאתה מתכנן מה ללמוד והיכן ללמוד, כמו שאתה מתכנן עם מי אתה עושה אהבה, מתי, כמה והיכן.

המזון הוא ישות רגשית שרוצה לממש את רצונותיה במשותף עם האדם. עליך לשים לב היכן אתה אוכל ואיך אתה אוכל, כמה כבוד ומקום אתה נותן למזון שלך. התייחס למזון שלך כמו לאהובה שלך.

ברגע שתתחיל לחשוב על המזון שלך כעל ישות עם רצון חופשי, יגיע האיזון ותדע מהם מרכיבי התזונה המתאימים לך: מתי לאכול, היכן לאכול ובאיזו תדירות.

אתה תדע על התזונה שלך כמו שאתה יודע על האהבה שלך או על הצמיחה וההתפתחות האישית שלך. האחד קשור באחר, האחד משלים את השני ובעצם הם צדדים שונים של אותו מטבע.

עשה לך מנהג ורשום את סוג המזון שמביא לך שמחה, מזון שגורם לך לפתיחות, מזון שמסייע לך במיקוד ומזון שמשבש את יכולת החשיבה שלך. רשום ליד הטבלה את סוגי המזון ליד כל  שתייה של חצי כוס יין, בעקבותיה ישנם המאבדים את יכולת המיקוד, ישנם שזה גורם להם למיקוד וישנם כאלה שזה מאפשר להם פתיחות. האפשרויות הן כמספר בני האדם ששותים את היין. כמובן ששילובים שונים של מזונות ייצרו פרופיל של השפעות, ולכן יש להתבונן היטב כל פעם על דבר אחד ולגלות מחדש את עצמך דרך המזון שאתה אוכל לפני שהוא יאכל אותך.

התפקיד העיקרי של המזון הינה תחזוקה של הגוף והזנה של איברים שונים בגוף תוך התאמה של סוגי המזון החיוניים לכל איבר בגוף. לכל בעיה באיבר כלשהו בגוף ניתן לבנות הרכב תזונה לסיוע בתחזוקה או בתיקון הבעיה כל איבר בגוף קשור למזון וכל אינטליגנציה מקושרת לאיבר בגוף. מכאן שמזון אשר מסייע לתחזוקה של איברים בגוף מסייע גם למערכת הרגשית וגם למערכת השכלית , ליכולת המיקוד , לתחושת השייכות, לביטחון העצמי ועוד.

50 משפטי מפתח חוסמי בריאות

1.אין לי זמן להכין אוכל בריא – אינט’-דרך (נ)-במשפט זה אין משמעות לערכי החיים להפוך תהליך ליעד, לדעת לפתור בעיות הישרדות מורכבות. חוש הדרך כמו הקיבה קובע יעדים כדי ליצור תהליך וחיים ולשינויים יוצר חיים. משפט הממוקד על ההווה ומייחל שלא יגמר לעולם.

 1. האוכל טוב יותר מכל החברים המגעילים שלנו.- אינט’ התבוננות (7)-משפט זה מראה את הקושי להתבונן באנשים סביבך ובהתנסויות שלו , משוב להבנה. קושי לדעת עצמך דרך המשוב המתקבל מאנשים אחרים, דרך ההתנסויות שלך ודרך התקשורת שלך עם (היקום.) החברים שלו.

3.היום אני אוכל מחר אתחיל בדיאטה –אינט’ ממשלה (פ)-היכולת לשחרר את עצמך מהכבלים בהם כבלת את עצמך. לשלוט בכוח הרצון  במקום להיות עבד לאגו. הוא שולט בתחושות, במחשבות וברצונות במקום להיות עבד שלהם. צריך להיות מוכן להשתנות ולשנות את הגישה ואת האמונה

4.אוכל מרגיע אותי –אינט’ אהבה (3)-היכולת להבין שאהבה לאוכל היא הסיבה של כל הסיבות והיא גם התרופה לכל התרופות.

 1. גם ככה אני שמנה אז אני אוכל- אינט’ עושר (ג)-אני שמחה וטובת לב במה שיש לי. היכולת להבין שהרבה או מעט אינם משפיעים על השמחה שלה.

6.מתייחסים אלי רק  כשאני מרזה- אינט’ חן היכולת להכיל אותך ואחרים כדי ליצור שלם שלמות.

7.אף פעם לא מקשיבים לי- אינט’ חוכמהלא מתזמנת נכון את הפעמים כאשר מבקשת דבר מה ויוצרת ויכוח .

 1. הזמן שלי לא מתוכנן ולכן אני לא עומד ביעדים שלי –אינט’ חוכמההיכולת לדעת מה לעשות, היכן ,מתי, עם מי, כמה, איך, והשילוב ביניהם ולעמוד ביעדים.

9.ממש לא טוב לי איך שאני נראה –אינט’ שלוםלקבל את עצמי ולאהוב את עצמי כמו שאני, היכולת להכיל אותך ואחרים ליצור שלמות.

10.אני לא מודע להצלחות שלי ולכישלונות שלי – אינט’ חן-היכולת להעלות את ההתרחשויות למודעות עצמית ולגלות אותך.

11.אני מחפש משמעות בכל דרך – אינט’ שמיעה-אני יוצר  משמעת ומשמעות עבור כל האנושות.

12.אין לי סבלנות –אינט’ ממשלה– אני משחרר את הידענות, הצדקנות והיהירות מחיי.

13.הגוף שלי בוגד בי-  אינט’ ראיה אני רואה מה שאני רוצה לראות ולא מה שאחרים מראים לי.

14.אני צריך חלקי חילוף – אינט’ חן אני מודע לחוששות שלי, לגוף ולמחשבות שלי.

15.אני יודע שיש צורך לשנות אבל אין לי אפשרות – אינט’ חוכמה– אני מתוזמן הכול מגיע לי בזמן במקום הנכון

 1. וגם לאבא שלי היה ככה אין מה לעשות- אינט’ ממשלה-אני משחרר את הידענות שלי והצדקנות מחיי.
 2. אי אפשר להשתנות בגילי , מודע לנזק אך עצלן מידי –אינט’ אהבה-אני יכול לחיות באהבה בכל גיל עם כל העולם.
 3. כבד לי בנשמה, כואב לי בלב, הרגליים שלי כבדות.- אינט’ הרהור/לב– אני מוביל תהליכים ומחייב להם כל חיי. היכולת להפוך תהליך ליעד לפתרון בעיות הישרדות מורכבות.
 4. כל הגוף שלי שבור.- אינט’ תשמיש– אני נוגע וכך אני יודע ולומד. אני מגלה דברים דרך מגע, תנועה, גוף וטבע.

20.אני חייבת קפה על הבוקר, אני לא יכולה בלי משהו מתוק אחרי ארוחה.- אינט’ ממשלהאני משחרר את הידענות, הצדקנות והיהירות מחיי. את חייב להשתחרר מנקמות  ציניות, שחצנות וביקורתיות וליצור מרחב ריק להתחדשות לחיים חדשים כדי להבין שאפשר גם בלי משהו מתוק אחרי ארוחה.

 1. אין לי זמן לאכול בריא, לעשות ספורט, לישון. אני אדם לחוץ מטבעי. אינט’ דרך- אני הופך תהליך ליעד ומבטל את הסוף. אתה חייב לפתור את בעיית ההישרדות המורכבת ולהפיק שמחה ואושר מהתהליך עצמו , ספורט ואכילה נכונה.

22 .אני עובד אז מגיע לי סיגריה או כוס יין בסוף היום – אינט’ ממשלה. היכולת לשחרר  את הידענות , הצדקנות מחייך וליצור מרחב ריק  להתחדשות לחיים חדשים ולהבין שגם אם עובדים קשה כדאי להבין שאפשר לשתות כוס יין גם אם לא עובדים קשה.  

23.את כל הכיף את לוקחת לי (כל מה שלא בריא)-אינט’ ריח אני מריח את האמת , המניעה הכוונה. אתה מבחין במניע ובכוונה מוסרית  אם באמת לוקחים לך את כל הכיף יש לך את היכולת להבחין בין אמת למשתנה לאמת מוחלט.

24.אין מה לעשות אני בנאדם של מתוק  אני חייבת מתוקים בבית בשביל האורחים/בעלי/הילדים.-אינט’ עושר– אני שמח וטוב לב במה שיש לי וגם במה שאין לי. היכולת ליצור שמחה בכל מקום ולכל אחד ובכל זמן ללא קשר לכמות השפע שיש ברשותך.

 1. כל מה שטעים הוא לא בריא-אינט’ אור אני בוודאות שהכל לטובה והכל בא מצד האור. היכולת להסיר ספק ולחיות בוודאות באור, שיש דברים בריאים שהם גם טעימים. כל ההתנסויות באות מהאור כדי לסייע לך להגיע אל היעד שתבחר ביחד עם האנשים סביבך יאירו את דרכך לטעמים הנכונים.
 2. ככה זה עם הגיל צריך לקחת תרופות. אינט’ בראשית– בכל רגע ובכל יום החיים שלי מתחילים מחדש. היכולת לדעת לבראו את עצמך מחדש בכל גיל , בכל זמן ולהציב את המציאות מול האמונות שלך. הדילמה שמאפשרת התחלה חדשה בכל רגע ובכל מצב ובכל מקום עבור כל אדם והוא כוח בראשית.
 3. יש לי כולסטרול גבוה ככה זה במשפחה שלי. אינט’ ממשלה אני משחרר אדי להבין שאפשרי גם אם אורח חיים בריא ת הידענות והצדקנות מחיי. ליצור מרחב ריק לחיים חדשים ולהבין שלמרות הכולסטרול במשפחה עדיין אפשר למור על אורח חיים בריא.
 4. הלחץ דם, עודף משקל, כולסטרול שלי זה גנטי. אינט’ חיסון אני מקבל מידע זמין כדי לדעת מה לעשו בכל מצב.. יש לך את היכולת להבחין זמן רב לפני האבחנה כדי למנוע תקלות באמצעות מידע זמין שמגיע בזמן הדרוש, המסייע לך להבין מדוע זה קורה לך ואיך למנוע ולתקן.
 5. אם מעשנים עד 5 סיגריות ביום אז זה לא מזיק. אינט’ גילוי- העולם משתנה בהתאם לרצונות ולכוונות שלי.
 1. למעשנים יש יתרון, הם יודעים לנשום עמוק אין מה לעשות הכול מסרטן אז נמנע מהכל? אינט’ גילוי– העולם משתנה בהתאם לרצונות ולכוונות שלי. המציאות היא הגילוי של מבנה האישיות השלם שיצרת. הגילוי הוא מה שהצלחת להפוך מהמבנה שלך.

31.שכנה שלי לא עישנה אף פעם, אוכלת בריא ועושה ספורט וקבלה התקף לב. אינט’ חן אני מודע לתחושות ולמחשבות שלי. יש לך את היכולת לראות את היופי הפנימי ואת הנשמה הטובה שיש בכל אדם. שים משקפיים ורודים ותראה מה שאתה רוצה לראות , שנה את השקפת העולם והגישה שלך אל העולם כך שתראה רק את החצי כוס המלאה, את החן ואת היופי שבך ולא של אחרים.

 1. אבא שלי אף פעם לא שמר על הבריאות וחי עד גיל 90. אינט’ גילוי – יש לך את היכולת להעמיד תוצאה “ללא שמירה אפשרי להגיע לגיל 90”. אתה מקבל את המציאות כגילוי לרצון האמתי הבלתי מודע. היכולת לקבל את התוצאה ולבצע את השינוי שישפיע על שינוי המציאות.

33.סיגריות זה טוב לבריאות הנפש, זה מרגיע. אינט’ חן אני מודע לתחושות שלי, לגוף ולמחשבות שלי. יש לך את היכולת לראות את היופי הפנימי ואת הנשמה הטובה שיש בכל אדם. שים משקפיים ורודים ותראה מה שאתה רוצה לראות  ולהאמין                                                                                                    , שנה את השקפת העולם והגישה שלך אל העולם כך שתראה רק את החצי כוס המלאה, את החן ואת היופי שבך ולא של אחרים.

 1. אני מכיר מישהו שעישן 30 שנה ובגלל שהוא הפסיק הוא חטף התקף לב.

אינט’ רצון חופשי– היכולת לאפשר לחיות חיים בהם הכול אפשרי על פי הרצון החופשי.

 1. זה מסוכן להפסיק לעשן אחרי הרבה שנים הגוף חוטף שוק. אינט ‘חיים- היכולת לנוע ולהשתנות, לשחרר ולהעביר ידע למי שצריך לא תמורה.
 2. צריך להיזהר מפירות יש בהם סוכר. אינט’ רצון לתת– היכולת להגדיר את הרצון כשליחות לתתו לפעול מתוך מטרה כדי ליצור עולם שכולו טוב.
 3. כמה אפשר לאכול ירקות? כל היום ירקות ירקות. אינט’ ממשלה-אני משחרר את הידענות, הצדקנות שלי. . אינט’ ממשלה מתאפיינת ביכולת להשתחרר מנקמות , מציניות, יהירות ,ביקורתיות ומגאווה להשתחרר וליצור מרחב ריק להתחדשות וחיים חדשים וכך ליצור שליטה על החיים ולראות את החיים בצורה אחרת, יותר חיובית.
 4. אף אחד לא אוכל ככה, חיים פעם אחת. אינט’ אור– אני בוודאות שהכול לטובה והכל בא מצד האור.. היכולת להסיר ספק ולחיות בוודאות באור. כל ההתנסויות באות מהאור כדי לסייע לך להגיע אל הייעוד שבחרת. ההתנסויות שלך והאנשים סביבך הם אורות שמאירים את דרכך. הכול אור אחד.
 5. הלוואי שכולם היו אוכלים כמוני ….בלי להשוויץ. אינט’ שלום אני מקבל אותי ואוהב אותי איך שאני. היכולת להכיל את השונה , האחר ממך, עמדות וערכים ולכבד אותם. היכולת לקבל את השם וליצור שלום פנימי.

40.הוא אף פעם לא מקשיב לי- אינט’ חוכמה. לא מתזמנת נכון את הפעמים כאשר מבקשת דבר מה ויוצרת ויכוח. היכולת לתזמן פעולה, לדעת מה לעשות, מתי, איך שנמדדת בחוכמה שלפני מעשה. ועם מי, כמה זמן לעסוק בכך ומה המינון הדרוש. היכולת ליצור תוצאה טובה .

41.הבן שלי כל הזמן רוצה שוקולד ולא פירות. אינט’ מחשבה– נותנת לעצמה להיות עסוקה כל היום במחשבה מה הוא אכל במקום ליהנות מארוחות אתו.

42.פעם שהרווחנו יותר כסף הרשתי לעצמי לקנות מוצרים יותר בריאים

אינט’ עושר-עליה להבין כי האושר במוצרים בריאים אינו רק תלוי בכסף.

43.אני רוצה להציע לו שנעשה דיאטה ביחד אבל פוחדת מהצעד הזה כי הוא לא יתמיד.

אינט’ לב-עליך להתמסר, לעזור אומץ ולהוביל לאורח חיים בריאים למען הזוגיות שלכם.

44.אני לא יודעת אם הדיאטה הזאת טובה לי כמו פעם. אינט’ טעם- עליה להבין מה טוב לה וליצור לעצמה חיים מלאי טעם.

45.הוא כל הזמן מתלונן שלא טעים לו. אינט’ שמיעה מרוב ששומעת תלונות פיתחה מנגנון שמחליש את השמיעה הספציפית אליו.

 1. הוא כל הזמן משפיל אותי שאני שמנה אבל אני אוהבת אותו למרות זאת.

אינט’ אהבה– אם הייתה אוהבת את עצמה, לא הייתה מרשה לעצמה להיות במערכת היחסים בה היא מושפלת.

 1. הוא אף פעם לא מפנק אותי בפירות רק בשוקולד-אינט’ אהבה יש לה חוסר באהבה עצמית, ביכולת לפרגן לעצמה לכן מחפשת את הבעייתיות הזו גם אצל בן זוגה.
 2. בעלי חולה סוכרת ובלילה הוא הולך למטבח אני חוששת שהוא גונב מתוקים מהמקרר-

אינט ריח– עליה לחדד חוש זה ולהבין  ולזהות אוטנטיות. יש לה יכולת להבחין בין אמת לשקר להבחין בין אמת משתנה ואמת מוחלטת.

 1. לא מקבלים אותי בחברה כי אני שמנה. אינט’ התבוננות. היכולת לדעת את עצמך דרך המשוב המתקבל מאנשים אחרים והתקשורת שלך עם היקום.
 2. אני כל הזמן מרגישה שאני צריכה לאכול. אינט’ מחשבה. היכולת לצאת מהמקום בו היא נמצאת ולמקד את המחשבה ביעדים ומטרות לצורך שינוי מציאות. ליצור באמצעות מחשבה מכוונת אמונה ומציאות חדשה ברגשות ובאמונה.

 

32 מאמרים- לכל אינטליגנציה מאמר אחדערכי חיים והשפעתם, מה מקדם ומה חוסם, תרופות לוסקי לאימון האינט’ החסומות

1.אינט’ של רצון חופשי- היכולת לחיות חיים בהם הכל אפשרי על פי הרצון החופשי שלך

יוסי בן 25 , בהשמנת יתר, לא מאמין שכושר ואורח חיים בריא יוכל לעצב את חייו ואת מצבו הבריאותי לכן לא רוצה להיות בחדר כושר.

לבחור להיות או לא להיות היא משמעות החופש. החופש לבנות יציבות הוא החופש מהאש האגו ומהאשליה. חופש להיות בכל מקום בו אתה נמצא לא בגלל הכסף והנוחות.

עליו לומר תודה על כל דבר. למשל התעוררת בבוקר תגיד תודה. אכלת ארוחת בוקר, נסעת חזרת אמור תודה. אמירת תודה בדרך זו תאמן ותחזק אותך.

היכולת להיות או לא להיות בכל מקום בו אתה נמצא. תמורה להיות/לא להיות.

2.אינט’ רצון לתת- היכולת לתת כמטרה נעלה ותכלית החיים- אני נותן על מנת לקבל תמורה

כל ערב דניאל היה מקבל מתנות מתלמידיו לרפואה סינית לקראת סוף שנה ומוסר אותם לשכנה שלו מאחר ויש לה קשיים כלכליים ומקווה שבתמורה תעשה לו בייביסיטר לילדים.

עליו לעשות מעשה טוב אחד ביום. לדוגמא. לתת נדבה לעני, לברך את העולם בבוקר טוב, לשלוח מכתה הערכה לחבר וכו’. הרצון לתת צריך לנבוע מהצורך לרוקן את מה שהתקבל. הרצון לתת צריך להיות מוגדר כרצון לתת כשליחות ולהיות מוכן לפעול למען מטרה נעלה כדי ליצור עולם שכולו טוב ומאהבה כתמורה לדאגה ולא כהחזר טובה.

רצון לתת כמטרה נעלה ותכלית החיים. תמורה- דאגה/דאגנות

 1. אינט’ רצון לקבל- היכולת לקבל על מנת לתת לאחרים.

שי לי בת 40, לא אוהבת לבלות במסעדות מאחר והיא בחובות והיא אובחנה במחלת סוכרת

הרצון לקבל הוא תוצאה של חוסר והתרוקנות והתפרקות על העבר ורצון לחזור אל האור עליה לשחרר את העבר על ידי סליחה ומחילה, ולא לפחד כלל. לקבל רק מתוך רצון לקבל. להפוך מחלה לחמלה, הפסד לניצחון ותקלה לתיקון וצמיחה. עליה לאמור סליחה לפני השינה לאחרים גם לעצמה.

קבל את עצמך על מנת לתת לאחרים תמורה- תענוג/קלקול.

 1. אינט’ חוכמה -היכולת לתזמן פעולה- היכן, מתי, עם מי, כמה ואיך

דורין קבלה תפריט במסעדה מאחר והיא סוכרתית אכלה את כל מה שהגישו לה והרגישה אשמה שחרגה בתזונה.

עליה לדעת מה לעשות, לתזמן פעולה. מתי, איך ועם מי. כמה זמן לעסוק בכך ומה המינון הדרוש . שיהיה לה את היכולת ליצור תוצאה טובה שנמדדת בחוכמה שלפני המעשה.

עשי רשימה של סדר עדיפויות מה חשוב לך בחיים.

 

 1. .אינט’ עושר- היכולת להיות להבין שכמות השפע אינה משפיעה על מידת השמחה.

דניאל בן 50, נשוי כ30 שנה, אוהב לבלו במסעדות, לאכול בריא, אוהב נסיעות לחו”ל, אך כרגע לא מרשה לעצמו מאחר והעסק שלו לא הולך ולכן הרוויח פחות. הוא מספר כשירוויח יותר כסף השקיעה במאכלים יותר בריאים, מכון כושר ומתמיד על אורח חיים בריא. עליו להבין שהעושר ב”ע” יכול להוביל אותו לעשיר בלי קשר לכמות הכסף והשפע שיש לו . ולכן  עשיר הוא אדם השמח בחלקו. שמחה היא מצפן אל ההצלחות הגדולות ואל הייעוד שלה. הכל מתאפיין ביכולת ליצור שמחה בכל מקום ובכל זמן ללא קשר לכמות השפע שיש ברשותך.

 1. אינט’ זרע-היכולת לשים מניע וכוונה נכונה כזרע ממנו צומחת התוצאה

החופש הגדול הגיע ושולמית עם הילדים בבית יודעת שאין טעם לשמור על תזונה נכונה כי במילה תחרוג ולכן היא מוותרת על עצמה ואינה יודעת מה לעשות ואין מי שיניע אותה.

עליה לשים לב מהיכן היא יוצאת לעשייה כי הזרע הוא עניין של השקפת עולם וגישה לחיים. שורש העניין הוא החקירה הפנימית שיוצרת את הזרע לשלום פנימי.

עליה לכוון ממניע טוב ומנתינה ללא תנאי וללא וויתר על עצמה אלא לכוון להצלחה .

4.אינט’ חיים- היכולת לנוע ולהשתנות. היכולת להעביר הלאה מה שברשותך מאהבת חינם , ללא תמורה

חיים למד תואר ראשון לתזונה ומאוד רצה להרצות בכנסים על מצבו הרפואי אך פחד שיעתיקו ממנו את ההרצאה ויפיצו הלאה בתמורת שכר

עליך להעביר הלאה כל מה שברשותך, ידע שרכשת, ללא תנאי. לפתוח דלתות של רצון טוב, שמחה ואהבה להרבה אנשים וצור חיים והמשכיות למה שקיבלת והיה שלך. עליך לנוע ולהשתנות, לשחרר את הידע ולהעביר אותו הלאה למי שצריך ללא תמורה.

התרופה : למד משהו חדש או קנה משהו חדש לעצמך והעבר אותו הלאה.

5.אינט’ ממשלה-היכולת לשחרר את עצמך מהכבלים בהם כבלת את עצמך.

דניאל היה כל כך גאה שירד 10 ק”ג בחודש , היה ציני ומאוד ביקורתי כלפי אחרים.

עליו להשתחרר מציניות ,ביקורתיות וגאווה וליצור מרחב ריק להתחדשות וחיים חדשים וכך ליצור שליטה על החיים. אהבה וחיבוקים הם מתכון טוב לשחרור הידענות ולדעת לקבל את השונה.

6.אינט’ שלום-היכולת לקבל את עצמך ולאהוב את עצמך.

חנה בת 39, מאובחנת עם השמנת יתר,  BMI40 , פירקה את נשואיה בטענה שבעלה אינו מסור לזוגיות שלה מאז שעלתה במשקל. היא לא מבינה איך הגיעה למצב הזה כי היא עדיין אוהבת אותו. עליה להשכין שלום בין מחשבותיה הרציונליות לבין רגשותיה העמוקים ובמשך 21 יום לחבק את עצמה כל יום לפני השינה במשך 10 דקות.

7.. אינט’ חן-היכולת להעלות את ההתרחשויות למודעות עצמית ולגלות אותך.

שלומי בן 18, חווה כשלים חברתיים בעקבות קרחות בצד השמאלי של הראש. חבריו היו לועגים לו ,לא לוקחים אותו ברצינות ולא מתייחסים אליו בכבוד.

עליו ליצור תקשורת בין הגוף לשכל ולרגש שלו. פעם ביום למשך 15 דקות להתבונן על הגוף שלו, לראות מה הוא אוהב, מה הוא רוצה לשפר לתקן ולרשום מה שראה לעצמו.

כוחות

 1. אינט’ אור- היכולת להיות בוודאות שהכול בא מצד האור, הכל אור.

מתן בן 50 מאז שחלה במחלת לב רואה את כל העולם נגדו, מקומות עבודה לא מקבלים אותו לעבודה, חברים לא משתפים אותו באימוני ספורט.

כל פעם שקורה לך משהו לא נעים, או לא טוב במושגים שלך, תשים שם קצת אור: תגיד לעצמך את אחד המשפטים:”הכל לטובה, הכל טוב”.” זה בא ללמד אותי משהו”

שים כוונה של רצון לקבל את עצמך, עשה כך במשך 40 ימים ברציפות לאימון אינטליגנציה של אור והוודאות באור.

2.אינט’ בראשיתהיכולת לראות התחלות חדשות ככוח עצום.

דורין בת 40, מנהלת חשבונות, סוכרתית קיבלה תפריט תזונתי לאיזון הסוכרת דרך דיאטנית מקופת חולים ולא הצליחה לאזן את רמת הסוכר כבר 3 שנים. החוסר במניע פעולה, חוסר רגשי. דורין מיואשת להתחיל דיאטה חדשה.

עליה לטייל במקומות חדשים, לעשות דברים שלא עשתה עדיין. תפנה מקום להתחלות חדשות , תשנה מחשבות שלוקחת אותה לכישלונות, תשים כוונה של רצון לקבל לעצמה, עשי כך במשך 40 ימים ברציפות לאימון אינטליגנציה של בראשית. להתחלות חדשות ומוצלחות יותר

3.אינט’ אהבה- היכולת לעשות דברים מאהבה כתרופה של כל התרופות

ליאור בן 29 בעודף משקל , לא אוהב את עצמו ולא איך שהוא נראה, חסר שמחה ולא מסופק מהדיאטה שקבל.

התבונן על העיניים שלך, על הפנים, על הגוף שלך בעירום מלא. כל פעם שאתה עושה כך תמצא משהו טוב אחד לומר על עצמך במחשבה או בקול רם. לדוגמא:” אני יפה”, “אני אדם טוב”, “כל הכבוד לי” וכו’ שים כוונה של רצון לקבל לעצמך, עשה כך 5 דקות ביום, במשך 40 ימים ברציפות לאימון אינטליגנציה של אהבה.

 

4.אינט’ חופש-היכול להיות או להיות היכן שאני.

שושנה בת 40, החליטה להיכנס למשטר דיאטה נוקשה מתוך רצון לרדת במשקל לפני בת המצווה של בתה. בטעימות לבת מצווה כשהגיעו לשלב הקינוחים היא נשברה ואכלה יותר ממה שהקציבה לעצמה.

עליה להבין כי היא זו שמכתיבה לעצמה את החופש ולשאול את עצמה 3 שאלות אחרי ארוחת הבוקר כל יום במשך 30 יום. האם אני יכולה לאכול קינוח? האם אני יכולה לא לאכול קינוח? מה אני רוצה? התשובה על שתי השאלות הראשונות צריכה להיות כן מתוך כוונה שיש לה את האפשרות בידיים בבחירה של לאכול או לא.

5 אינט’ מחשבה-היכולת ליצור באמצעות מחשבה מכוונת אמונה ומציאות חדשה

 רונן בן 55 אב ל3 ילדים חלה בסרטן הערמונית. הוא לא היה מרוצה מהתוצאות שהרופא אמר לו ורק האשים אותו ולא כיבד את עמדתו כרופא.

מקלחת טובה או טבילה במים הן בעלות סגולות ריפוי ושינוי לטובה, פעם ביום בזמן מקלחת תכוון מחשבה לניקיון אנרגטי, תתראה בדמיונך איך כל המחשבות

 1. 6. אינט’ אחדות-היכולת לחזק את השונות כדי ליצור אחדות והרמוניה

ורד בת 30 , תזונאית קלינית קבלה רעיונות למתכונים מתזונאית ערביה. היה לה קושי להתחבר למאכלים שלה וכן היה לה קושי ליצור הרמוניה אתה ולשתף אותה במאכלים הבריאים שלה.

תקשיב למוסיקה קלאסית למשך 15 דקות. תהיה קשוב ותבחין כיצד כלי נגינה השונים מוסיפים זה לזה ויוצרים הרמוניה. , יופי ועוצמה. דע כי אתה כלי נגינה ייחודי כאשר אתה מאפשר לעצמך לבטא את השוני ואת הייחודיות שלך, אתה משמיע צליל ייחודי ומשתתף בהרמוניה. עשה כך 15 דקות ביום במשך 40 יום כדי לחד את השוני ואת הייחודיות שלך. שים כוונה של רצויונל קבל לעצמך כדי לתת.

7.אינט’ התבוננות- היכולת לדעת את עצמך דרך אחרים ודרך התנסויות שלך

בת אל בת 32 , מכינה ארוחות בוקר בשעה שבע וחצי בדיוק , היא מעידה כי מרבה להתעצבן על בניה כי מאחרים להגיע לשולחן כל בוקר לארוחה והיא טוענת שהיא מכינה את הארוחה מוקדם כדי לא לאחר לעבודה.

שבי עם עצמך והתבונני על החיים שלך 20 דקות ביום, רשמי מה ראית. בכל פעם שאת מקבלת תגובה שאינה רצויה מאדם אחר, התבונני על החלק שלך בתהליך מה היית עושה אחרת כדי שהתמונה תהייה שונה. שימי בכל התרופות שקיבלת כוונה של רצון לקבל לעצמך, עשי כך במשך 40 ימים ברציפות לאימון אינטליגנציה של התבוננות.

8.אינט’ריפוי-היכולת להבחין שככל שאתה לומד יותר אתה מבין פחות

מר כהן בן 85, שמר על דיאטה כל חייו מאחר ואובחן בסוכרת, היום שהגיע לגיל 85 מרגיש שעכשיו זה הזמן ליהנות מהחיים ולאכול מה שבא לו כי אין לו מה לעשות עם הזמן הפנוי, מרגיש משעומם ומנוון ולכן מרשה לעצמו לאכול ללא שמירה. .עליו לפתור שוש חידות או תשבצים קשים במש 40 ימים לאימון אינטליגנציה ריפוי.

9.אינט’ חיסוןהיכולת לקבל מידע זמין כדי לדעת מה לעשות בכל מצב.

הגר בת 43 מאובחנת עם תת פעילות בלוטת התריס, נשואה +3 ילדים .  אך עולה במשקל. לאחר שהלכה לדיאטנית והצליחה לרדת במשקל הגר מרגישה שהיא אוכלת בריא היא מאוד רצתה להעביר את הידע שרכשה להורדת משקל לחברותיה שגם מאובחנות עם תת פעילות בלוטת התריס. הקושי היה להעביר את הידע מאחר שכמות החומר היה עצום והקושי היה לשלוף תשובות נכונות.

 עליה להכין לעצמה רשימת עוזרים בעזרתם תוכל לתרגל חומר בקלות מהזיכרון ועל כן עליה לעשות קישור דברים מתוך כוונה ואמונה שתדע לשלוף את המידע הנכון ברגע הנכון.

 1. אינט’ גילוי- היכולת לקבל את המציאות ולטפל בסיבה לצורך שינוי התוצאה.

מיכל בת 46 הייתה אצל הדיאטנית וקבלה דיאטה לאיזון הסוכר מאחר וראתה שהסוכר לא מתאזן  היה קשה לך לקבל את המציאות ולבצע שינוי אצל דיאטנית העוסקת באופן פרטי. עליה לקבל את המציאות כגילוי של רצון האמתי הבלתי מודע. היכולת לקבל את התוצאה ולבצע שינוי .

חושים

1.ראיה-יכולת ראיה חזותית, מרחבית, על חושית, דמיונית, רב ממדית

ירון, בן 28 סטודנט לתואר ראשון לתזונה, ניסה להקים עסק יחד עם חברו אך טוען כי תוקפים אותו חלומות בלילה בהם עוסק במקצוע שונה לגמרי ואינו מבין אם זהו מסר או שמא מושפע מכל תכניות הטלוויזיה שרואה לפני השינה.

עליו לדמיין את חייו9   שנים מהיום לפני השינה, לעצום עיניים ולבצע זאת במשך 10 דקות 40 יום. סינון רעלים המאפשרים לו לראות מה שהוא רוצה ולא מה שמראים לו.

2.שמיעה-היכולת שמיעת קולות,  צלילים, תדרים, עיבוד,, משמעת

איילת שמעה מה שהתזונאית אמרה לה אך לא הבינה חלק מהדברים ולכן לא היה לזה שום חשיבות.

עליה לשמוע מתוך משמעת וליצור משמעות של אהבה לחיים. להקשיב למוזיקה קלסית למשך שעה ולנסות כמה שיותר צלילים וכלים שמנגנים. או לשבת ולהקשיב לאדם כלשהו במשך 10 דקות מבלי להגיב. אם תעשה את זה היא תהיה אדון לעצמה ותוכל להוציא אל הפועל כל דבר שתתכנן ותרגיש היא בשליטה מלאה על החיים שלה. דרך המשמעת תפתח רגישות לאנשים סביבה ותיצור משמעות לחיים.

3.ריח-היכולת להריח אמת ושקר ויכולת לזהות את האמת האישי

יוסי בן 32, שוקל 100 קג , ניגש לחנות טבע לקנות מוצרי הרזיה ולא שם לב שמרמים אותו מבחינת המחירים ביחס למחירים שבסופר ולכן כעס מאוד על המוכרת. עליו לזהות זיוף ואוטנטיות ואת האמת האישי שלו. בכל פעם שמתיישב לאכול עליו לעצום עיניים ולהריח את האוכל מקרוב, לנסות לזהות ריחות של תבלינים, מרכיבים ולעשות זאת במשך 7 דקות. בכל פעם שתיפו לפח, נסה להביט לאחור ולראות מה היו הסימנים לכך שזה מגיע, עשה רשימה של “נורות אדומות”, תקן, תוסיף וקרא מהרשימה. בסופו של דבר איש לא יצליח סדר אותך. אתה תדע בדיוק לזהות מתי מרמים אותך ומתי לא.

4.דיבור-היכולת לכבד את המילה שלי ולשחרר מחשבות ולהקפיד על דיבור נכון- שתיקה, שמירת  הלשון ודבור אמת.

בטי בת 60, אלמנה מאחר ובעלה נפטר היה קשה לה לשחרר מחשבות ולקבל את המציאות ולכן לא יכלה לשתוק לפני הרופאים שהם אשמים במקרה.

דיבור , כתיבה ,ציור, שיחה ושיתוף הם תרפיות לשחרר חסימות. עליה לכתוב כמה שורות ביום ביומן שלה, לפתוח בלוג,, או דף בפייס בוק וכתוב כמה שורות ביום. עליה לשים כוונה של רצון לקבל לעצמה, עליה לעשות כך במשך 40 ימים ברציפות לאימון .

5.טעם- היכולת להבין בין טוב לרע, ויכולת פעולה בטעם טוב.

איריס בת 55, אינה יודעת אם הדיאטה הזאת טובה ה כמו פעם. עליה להבין מה טוב לה וליצור לעצמה חיים מלאי טעם. לאכול  רק דברים שמשאירים בפיה טעם טוב של עוד. מומלץ עשות כך במשך 40 יום ברציפות לאימון אינטליגנציה של טעם.

6.מעשה-היכולת לשים גבולות של מותר ואסור בכל מעשה יזום

דניאל בן 28 אומר לי שאני לא מעריכה אותו מספיק ולכן נתי לו ציון נמוך באנטומיה. עליו לעשות צעדים קטנים  על מנת להגיע אל היעד של לגרום להרגיש מסופק .יום אחד לתת מחמאה, יום אחד הכין לעצמו אוכל שהוא אוהב. הכל בצעדים קטנים יומיומיים.

7.תשמיש-יכולת גילוי דרך מגע ,גוף, טבע, ריקוד, תנועה, אומנויות, ציור.

חן בת 16, סגורה באופייה, ללא יכולת ביטוי מתקשה להתחבר למאכלים מתרביות שונות מהטבע ולכן לא מוכנה לטעום אותם. עליה ללוש בצק ולעשות ממנו צורות במשך  חצי שעה. , בגוף ליצירת תוצרים ולהבעה דרך הגוף כמו אצל ספורטאים, רקדנים או חקלאים. יכולת יצירת תקשורת יעילה עם גורמי הטבע, אדמה, חיות וכו’.

8.דרך- היכולת להפוך תהליך ליעד לפתרון בעיות הישרדות

דורין  בת 49 , סוכרתית, קבלה שינוי תזונה לאיזון רמת הסוכר אך איננה מצליחה לשמור ולהגיע ליעדים שהתזונאית הציבה לה ולכן מוטרדת ממצבה הרפואי.

עליה לקבוע יעדים, ליהנות מהתהליך שנוצר אל היעדים, כך שתשכח מהיעדים שלה. לדוגמה הציבי לעצמך יעד לאזן את רמת הסוכר ל3 חודשים הקרובים. צאי לבלות, סעי למקומות, תכירי אנשים, תעבדי, תלמדי ותכירי את העולם והחיים במלואם. נצלי ותהיני מכל רגע בחייך. כל זאת מבלי להטריד את עצמך מתי רמת הסור יתאזן. איזון רמת הסוכר תגיע הרבה יותר מהר ממה שאת מדמיינת לעצמך. עשי זאת במשך 40 ימים ברציפות לאימון הפיכת תהליך ליעד.

9.בטן- היכולת תרגול הפנמה ואימון אישי, יכולת פעולה מתוך אמונה.

ירון בן 51, מספר שאשתו בגדה בו בדיוק כמו שאימא שלה בגדה ובעקבות המצב אינו משתלט על מה שהוא אוכל. עליו לשנות את אמונותיו הפנימית ולהטמיע בתת מודע אמונות חיוביות ונכונות במקום אלה העוצרות אותו ולהשתלט על מה שהוא אוכל. אם קשה לו לשנות אמונה עליו לעצום עיניים לראות בדמיון שלו באיזה צד נמצאת תמונת האמונה שהוא מבקש לשנות. לקחת את התמונה שהוא מבקש לשנות ולשים על תמונה של אמונה חזקה שלו. מחשבה מעצבת אמונה שרוצה להתממש במציאות.

10.מוח-היכולת שלך להתייחס לחיים כמשחק, לחקור ולשאול שאלות

ליאור אומר שאני קר , ושאני מנוהל על ידי השכל מאז שהתחלתי דיאטת 17 ימים. עליו לקחת את החיים בקלות, את הדיאטה בצורה של הנאה ולהיות פחות רציני. לצחוק יותר, צחוק יזום 7 דקות ביום. לזייף צחוק עד שזה יהיה צחוק אמתי ומדבק. עשה משהו ספונטני כמו נסיעה או טיול לאן שהו בהחלטה של רגע. לא להיות כבד.

11.לב- היכולת לפתוח את הלב כדי למצוא שם מחויבות, והובלה של תהליכים

דנה רוצה להציע ליפית בת 29,דיאטת דל שומן מאחר והיא בהשמנת יתר אבל אני פוחדת מהצעד הזה שלא תיעלב. עליה להתמסר לחברות ולמחויבות האמתית שלה ליפית, לעזור אומץ ולהוביל את החברות לשלב הבא. להיות מחויבת לחיים, לחברות מכל הלב. תתרמי שעה אחת ביום למען הקהילה בכל דרך שנראית לך, למשל: התנדבות בגן ילדים, בית אבות וכו’

12.תא-היכולת התמודדות בדילמות ערכיות מוסריות/כבוד האדם וחירותו

סבתא של אייל, בת58 , מחייבת אותו לאכול כדי שהוא יכבד אותה אך, הבישולים אינם בריאים למצבו הרפואי, אך הוא מסרב.

עליה לכבד אותו כבן אדם ואת חירותו ולא לפגוע בו ובמצבו הרפואי. שינה טובה וחלומות הם קשר לנשמה, לטעינה והתחדשות. עליה לישון 7 שעות בכל לילה. לבקש חלומות ולתעד אותם בכתב במחברת המוקדשת לרישום החלומות שלה כדי להתמודד בדילמות ערכיות של אייל.

סוף

לקורס אורח חיים בריא – לחץ כאן

ד"ר דניאל לוסקי PhD
ד"ר דניאל לוסקי PhD
ד"ר דני לוסקי הוא יוצר ומפתח "רפואת ספר יצירה", 32 האינטליגנציות ומבחני אינטליגנציה חדשניים i32. כתב עשרות ספרים על בריאות, סודות ההצלחה, מיסטיקה וקבלה בהשראת סודות ספר יצירה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

לכניסה, לחץ כאן
יש לך שאלה? לחץ כאן >
יש לך שאלה? אני זמין כעת בווטסאפ