אהבה וזוגיות ע”פ המקרה
27 באוגוסט 2019
מודה אני לפניך
20 בספטמבר 2020
אהבה וזוגיות ע”פ המקרה
27 באוגוסט 2019
מודה אני לפניך
20 בספטמבר 2020

תרפיה באומנות באמצעות סיפור

לימודי תרפיה באומנות כאן>>

סיפורי עם

סיפורי עם או אגדות, הם סיפורי פולקלור נפוצים, אשר דרך הפצתם היא לרוב מפה לאוזן. בדרך כלל, המחבר הוא אנונימי ואין מקום וזמן מוגדרים. סיפורי העם, ככל יצירת פולקלור, מהווים חלק בלתי נפרד מן ההיסטוריה של תרבות מסוימת.

סיפורי עם נהוגים ונפוצים בכל תרבות ידועה, ולרוב מכילים שילוב של מאפיינים כלל אנושיים ומאפיינים ייחודיים לתרבות בה מסופר הסיפור. דוגמה לשילוב כזה בין המקומי לכללי הם האויקוטיפים: סיפורים הקיימים בתרבויות רבות, אך מסופרים באופן שונה בכל תרבות, בהתאם למאפייניה

הסיפור העממי הוא ביסודו שמיעתי, נמסר מדור לדור על ידי מסרנים. המסרנים הצטיינו בזיכרון מעולה ובכושר משחק. פעולת העברת הסיפור נקראת “היגוד”, והיא נעשתה בפני קהל, בסיטואציה עממית (משפחה, בית-ספר, וכדומה). המסרנים היו גם יוצרים, שהתאימו את העלילה לרוח התקופה אך נשארו נאמנים לאמצעים האומנותיים של הסיפור העממי. משמעותם של סיפורי העם נובעת מהסיטואציה בה סיפרו אותם, לא פחות מאשר מתוכנם. חוקרים רבים חקרו את הספרות העממית ומצאו שיש חוקים (יסודות) החוזרים על עצמם בסיפורי העם. חקר סיפורי העם, יחד עם אלמנטים נוספים השייכים לפולקלור, נקרא אתנופואטיקה ..

 

1.איזהו עשיר?

באחת מערי מרוקו חי יהודי עני ודל. באחד הימים חשקה נפשו במאכל הקוסקוס. הוא הבין שעליו להתאפק משום שאין בידו הסיר המיוחד להכנת קוסקוס, הטאג’ין. הוא החליט לעבוד ולחסוך ולרכוש את הסיר המיוחד. הגיע היום המיוחל: הוא קנה את הסיר וחזר לביתו כשהאוצר בידו. ראה שכנו העשיר את הסיר ולגלג על שמחתו: הסיר שלך כל כך מיוחד, אולי תיתן אותו מתנה למלך פרס? העני שהתלהב מן הסיר חשב שהשכן מדבר מתוך כוונות טובות, וסבור באמת שזה סיר שמתאים למלך. הוא יצא לדרכו כדי להגיע לארמון בעיר הבירה של פרס. כשהגיע העני אל מלך פרס בארץ הרחוקה מאוד, התפלא המלך שהאיש מגיע אליו מארץ אחרת רק כדי להביא לו מתנה. לכן חשב לגמול ולהודות לו. קרא המלך לעבדיו והם מילאו שק מלא מטבעות זהב עבורו היהודי חזר לביתו שמח, ומיד סיפר לשכנו והודה לו על העצה שנתן לו. הבין השכן שכסף זה יכול היה להיות שלו אם הוא היה נותן מתנה למלך פרס. הוא החליט להביא למלך פרס מתנה גדולה יותר: להכין לו כיסא מלך מצופה זהב, ומשובץ אבנים יקרות. ואכן כך עשה. כשהגיע אל ארמון המלך, חשב המלך הפרסי בלבו: מה אתן לאיש עשיר זה תמורת מתנתו? הרי כסף רב יש לו בכל מצב. אכבד אותו במתנה יפה היקרה ללבי. הוא לקח את סיר החרס של הקוסקוס שקיבל מהעני מחדר המתנות שלו ונתן ליהודי העשיר.

אינטליגנטציה ג, עושר. (העשיר)

היכולת להבין שהרבה או מעט אינם משפיעים על השמחה שלך

כדאי לזכור: כדאי להסתפק במועט, במה שיש, לא לקנא במי שיש לו יותר. מי שמנסה להתעשר בדרך לא כשרה, יוצא קרח מכל הכיוונים. כי איזהו עשיר, השמח בחלקו.

תרופות לוסקי : להגיד אני שמח, מאושר ומסופק מאוד בחיי – 30 פעמים ביום למשך 21 יום.

למצוא 100 דברים היום ולהגיד עליהם תודה, במשך חודש ימים.

להצהיר הצהרות חיוביות : אני לא צריך דבר בכדי להיות מאושר.

אינטליגנציה ש, רצון לקבל (העשיר)

היכולת להגדיר את מידת כוח הרצון לקבל לעצמך ואת כיוונו.

אינטליגנציה מ, רצון לתת (העני)

היכולת להגדיר את הרצון לתת כמטרה נעלה ותכלית חיים

העני התלהב לתת את הסיר למלך מתוך כוונות טובות.

 

2.מעשה בשלושה בנים:

היה היו שלושה בנים שעשו רע לאביהם. ולכן, אביהם גרש אותם מן הבית כעונש על מעשיהם. כל אחד מהם היה מומחה בעבודה אחרת. הם קנו שלושתם בית משותף להם. הצעיר היה נגר, הוא עבד טוב אצל המעביד שלו בנגרות, והמעביד שלו נתן לו מתנה: קח את השק הזה, יש בתוכו מקל. אם מישהו מתקיף אותך, קרא למקל מיד: מקל מקל, צא מן השק. ואז המקל ייצא ויתקוף כל מי שיעשה לך רע. כשתרצה להפסיקו , קרא אליו: הפסק. הוא חזר לבית שלו ושל אחיו וישב מול האח. האח הבינוני היה מומחה לטיפול בחמורים. הוא עבד באורוות החמורים, ויום אחד המעביד שלו החליט להעניק לו מתנה. הנה לך חמור שמוציא מטבעות זהב מן הפה שלו. בכל פעם שתהיה במצוקה, עליך רק להגיד: חמור שלי, פתח את הפה. ומיד ייצאו אליך מטבעות זהב. יצא האח הבינוני בדרכו לבית שלהם. הוא היה רעב. מעשה בשלושה בנים נמרוד קרסו צפרוני, כיתה ו’, ביה”ס מבוא גליל, איילת השחר לכן הלך לפונדק הקרוב עם החמור שלו. הוגשה לו ארוחה, והוא אמר בקול: חמור שלי, תפתח את הפה. החמור פלט מטבעות זהב והוא שילם לבעל הפונדק. הפונדקאי הבחין בכך, ובזמן שהאח הבינוני ישב לאכול, לקח הפונדקאי את חמורו שעמד בצד והחליף אותו בחמור אחר, בלי שהאח הבינוני ידע. לאחר הארוחה האח הבינוני חזר לבית. הוא רצה להתגאות שיש לו חמור פלא ואמר לחמור: חמור שלי, תפתח את הפה. החמור לא פתח פה ולא עשה כלום. הוא הבין מיד שהפונדקאי רימה אותו וגנב את החמור. הפונדקאי רימה אותי, אמר. ואז נכנס למקום האח הגדול. הוא סיפר שעבד בבית מלאכה ובתמורה נתן לו המעביד שולחן פלא. הוא סיפר שגם הוא היה בפונדק ובבואו לשם הניח את השולחן, ורק אמר את המשפט: שולחן תהיה ערוך, שם לו השולחן כל אוכל שהוא רצה. מעשה בשלושה בנים נמרוד קרסו צפרוני, כיתה ו’, ביה”ס מבוא גליל, איילת השחר הוא ניסה את השולחן עם שני אחיו ואמר לשולחן: שולחן תהיה ערוך. לא קרה כלום. מיד הבינו האחים שהפונדקאי רימה גם אותו והחליף לו את השולחן בשולחן פשוט. לפני רגע זה עבד, אמר האח הבכור. אל תדאגו, אמר האח הצעיר, אני אגן עליכם. הוא הגיע לפונדקאי עם השק שלו. תחזיר מה שלקחת משני האחים שלי, אמר לו האח הצעיר. מה? לא לקחתי כלום. על מה אתה מדבר? הצעיר אמר לשק: מקל, צא מן השק. מיד יצא המקל והפליא מכותיו בפונדקאי ללא רחמים עד שהוא צעק שהוא נכנע. בסדר, בסדר , אחזיר כל מה שלקחתי. הצעיר קרא למקל: הפסק. הפונדקאי החזיר לו את כל הדברים שלקח, והוא השיב את המתנות לאחיו. הם חיו שלושתם בביתם יחדיו וקראו לאביהם לחיות איתם.

אינטליגנציה ב, חוכמה (הצעיר)

היכולת לתזמן פעולה – היכן, מתי, עם מי, כמה ואיך

צריך לדעת מתי לדבר ועם מי, תזמון נכון מציל מהמון דברים.

תרופות לוסקי: בצע פעילות גופנית פעמיים בשבוע למשך 40 יום .

הכן לוח חלומות ולצידו טבלת יעדים המפרטת מתי תקבל כל דבר ובאיזו דרך.

פעם בשבוע הכנס לויקיפדיה ותבחר נושא שמעולם לא קראת.

 

3.החול והאבן:

היה היו שני סוחרים שהיו חברים טובים והלכו עם סחורתם במדבר. סביבם ראו הם רק חול ושמים כחולים. כשהתעייפו מן ההליכה, הם התיישב לנוח מעט. אך כשקמו ללכת שוב, התעורר ביניהם ויכוח לאן לפנות. הוויכוח התלהט, והמבוגר שביניהם סטר על פניו של הצעיר. הצעיר נפגע מאוד, אך לא אמר לחברו דבר. במקום זאת הוא כתב ע החול: “היום חברי הטוב סטר על פניי”. הם המשיכו ללכת עד שהגיעו לנווה מדבר. שם ראו מעיין מים זורמים. המים היו קרירים וצלולים. שני הסוחרים החליטו לצנן את גופם במי המעיין . כאשר התרחצו החל הצעיר לטבוע במעיין. חברו המבוגר נחלץ לעזרתו ומשך בידו בחוזקה והציל אותו מטביעה. לאחר שהתאושש הצעיר מתחושת המחנק ומן הטביעה, חיפש הצעיר אבן וחרט עליה: “היום חברי הטוב הציל את חיי”. המבוגר עקב אחר מעשיו של הצעיר. הוא התפלא. המבוגר שאל: קודם כשפגעתי בך, כתבת זאת על חול. עכשיו שהצלתי אותך, כתבת זאת על אבן. מדוע? ענה לו חברו הצעיר: כשמישהו פוגע בנו כדאי שנכתוב זאת על חול, כדי שרוחות הסליחה ימחקו זאת במהרה. אולם כשמישהו עושה לנו טוב, כדאי לחרוט מעשהו על אבן, כדי ששום רוח לא תוכל למחוק זאת. לחצו החברים ידיים והמשיכו בדרכם יחד.

אינטליגנציה ר, שלום (הצעיר)

היכולת להכיל אותך ואחרים כדי ליצור שלם ושלמות

אם אנחנו מכילים אחרים אז אנחנו מקבלים רגשות וקשיים שלו כפי שהם וזה יוצר שלום ושלמות.

תרופות לוסקי : הצהרה חיובית : “אני אוהב את עצמי ואוהב את האחרים גם אם הם מציקים לי”.

לשלוח מחשבה אוהבת לכל אדם שנקרא בדרכך, למצוא לפחות דבר אחד שאתה אוהב בו ושדר לו במחשבה, במשך 40 יום.

 

4.החייט ביש המזל

מעשה בחייט שהיה עובד יום וליל, אך כסף רב לא הרוויח. תמיד חי בעוני. הוא גר בצריף ישן ורעוע. פרוטה לקנות פת לחם למשפחתו לא הייתה בכיסו, אולם הוא הסתפק במועט והיה שמח בחלקו. באחד הימים החליט הווזיר של המלך להתחפש לאחד מפשוטי העם ולראות מצב בני עמו. בדרכו פגש את החייט ושאל אותו: איך אתה חי? ברוך השם, ענה החייט. הווזיר ביקש לסעוד עימו. הסביר החייט לווזיר שאין לו פרוטה. אמר לו הווזיר: בוא אליי מחר עם עלות השחר ובקש מהשומרים להכניס אותך אליי. החייט הגיע בבוקר לבוש בגדיו הקרועים. כעבור מספר דקות הגיע הווזיר בליווי משרת שנשא ברווז. הווזיר מסר לו את הברווז וביקשו לקחת את הברווז למשפחתו, ולכן הווזיר טמן בתוך הברווז דינרי זהב. הטבח התפלא שקיבל ברווז. הטבח ניגש אליו ואמר לו: אתה רוצה כסף תמורת הברווז? החייט שמח והסכים, ובכסף שקיבל קנה מיד מצרכים לבני משפחתו. האוכל הספיק לו לשבועיים ימים. משפחתו שוב הייתה רעבה. ולכן הוא שוב הלך לווזיר. בפעם השנייה נתן לו הווזיר תרנגולת שמנה ובתוכה מטבעות זהב. שוב בא הטבח וקנה את התרנגולת תמורת מטבעות בודדים. החייט קנה מצרכים לבני משפחתו עד ששוב היו רעבים.

אינטליגנציה 1, אור

היכולת להיות בוודאות שהכול בא מצד האור, הכול אור.

לו היה החייט בוודאות שהכל לטובה היה מרוויח יותר, כי אם היה מחליט לקחת את מה שאלוהים שלח לו דרך הווזיר היה מתעשר.

תרופות לוסקי : בכל פעם שעולה ההרגשה הלא נעימה יש לנשום 3 נשימות עמוקות, לספור עד 10 ולשאול את שאלת החופש .

 

5.המלך והמלח

פעם אחת, לפני שנים רבות בארץ רחוקה חי לו מלך. למלך היו שלושה בנים. הראשון היה אציל וגבוה ולו שלושה ילדים. השני היה חכם וירש חכמה רבה. השלישי היה פשוט, לא הלך עם תכשיטים ולא הסתובב עם בנות אצולה. עברו להן השנים והמלך הזדקן. קרא המלך לבנו הבכור ושאל אותו: בני יקירי, עד כמה אתה אוהב אותי? אני אוהב אותך כמו היהלום בכתר, אמר הבכור האב שמח ונישק את בנו. קרא המלך לבנו השני ושאל אותו: בני יקירי, עד כמה אתה אוהב אותי? ענה הבן: אני אוהב אותך יותר מכל הזהב של משפחתנו. שמח האב ונישק את בנו השני. קרא המלך לבן הצעיר ושאל אותו: בני יקירי, עד כמה אתה אוהב אותי? ענה הבן: אני אוהב אותך כמו מלח. האב רגז וציווה עליו לעזוב את הארמון. הבן הפך לקבצן ולאחר שאסף כספים החליט לחזור לארמון. בשבת הלך לבית הכנסת במרוקו והתפלל בבית כנסת יהודי. למחרת הלך לארמון וביקש מן הטבח לבשל הערב את הארוחה לבני המשפחה ללא מלח. בארוחת הערב כולם נגעלו מן האוכל התפל. המלך קרא לטבח ושאל למה האוכל יצא כך. השף המלכותי אמר שהאוכל לא טעים היום כי לא תובל במלח. רק אז הבין המלך את משמעות הדברים של בנו. הוא קרא לחפש את בנו ולהחזירו לארמון. מאז חיים המלך ובניו באושר ועושר עד היום הזה.

אינטליגנציה ו – שמיעה (המלך)

יכולת שמיעת קולות, צלילים, תדרים, עיבוד, משמעת ומשמעות

המשמעות של המילים יותר חשובה מהמילים עצמם, פרשנות המילים קובעת את המסר אותו אנחנו רוצים.

תרופות לוסקי : הקשב למוזיקה קלאסית למשך שעה ונסה לזהות כמה שיותר צלילים וכלים שמנגנים- שלוש פעמים בשבוע למשך שלושה שבועות.

שב והקשב לאדם כלשהו במשך 10 דקות בלי להגיב- שלוש פעמים בשבוע למשך חודש ימים.

 

6.זאב, עיזה, ציפורים ורועה

היה היה, בארץ רחוקה מאד, זאב קטן ואפור, במערה חשוכה הסמוכה לעמק ירוק ורחב ידיים. שם היה נח ושומר את טרפו. הזאב האפור נותר לבדו, לאחר שלהקתו נעלמה. מידי בוקר ובוקר, היה צופה הזאב ברועה הצאן המגיע אל העמק להשביע את רעבונם של עיזיו. תחילה, חשש הזאב לצאת לצייד, כשלהקתו אינה לצידו, אך לאט לאט גבר עליו הרעב, והזאב הצליח להתגבר על פחדיו. אחרי שלושה ימים שלא אכל, חשב הזאב בליבו : “אולי אצא אל העדר ואטרוף לי עז קטנה שתשביע את רעבוני לשלושה ימים. אוכל היום, ואשמור לי מעט ליומיים הבאים”. וכך היה. והנה, בוקר אחד הגיע אל העמק היפה רועה צאן ולו שלושים עיזים. ישב הרועה עם עיזיו, דאג למזונם והישקה אותם במים. רק דבר אחד נעלם מעיניו של הרועה. עיזה אחת שהלכה לאיבוד. ראה הזאב את העיזה האבודה והחליט לעשות מעשה. אמר הזאב : “הו… הו … היום לבטח תהיה לי סעודה דשנה וטעימה. את הסעודה הזו כנראה לא אשכח כל חיי. עיזה זו תספיק לי בוודאי לשלושה ימים”. אמר, וריר נזל מפיו, למראה העיזה ההולכת לאיטה למרגלות ההר. הזאב הרעב החל לפסוע לעבר העמק, הסתתר מאחורי סלע גדול וקפץ אל טרפו – העיזה הקטנה והאובדת. “חכה, חכה, חכה, זעקה לעברו העיזה. לפני שתאכל אותי, רוצה אני לספר לך מה אומרים זאבים רבים שאכלו את אחיותיי. לשמע זעקותיה של העיזה, עצר הזאב וחשב : “אכן סיפור מרתק יכול להיות סיפורה של העיזה. ככלות הכל, כל הלהקה איננה. אולי בפיה של העיזה בשורה טובה”. אמרה העיזה : “אחיותיי הבוגרות אומרות שזאבים רבים סבורים ששתי עיזים טובות מן האחת. כך, אם תתאפק ולא תטרוף אותי, אני אקרא לאימי העיזה. גם ככה היא חולה קשות, ותוכל לטרוף את שתינו. חכה פה, ואני תיכף אשוב יחד עם אימי”. הזאב הצעיר אישר את בקשתה של העיזה, ללא מחשבה מעמיקה. במשך שלושה ימים המתין הזאב לבואה של העיזה, אך זו לא חזרה. ואז, שב הזאב אל מערתו כשהוא רעב מאד. שלושה ימים נוספים המתין הזאב במערתו לבוא הטרף הבא. ושוב, גבר רעבונו על חששותיו ויצא אל העמק היפה למצוא לו טרף. “גם טרף קטן מספיק לי”, חשב הזאב בליבו. “אינני יכול כבר לשאת את הרעב”. ואז, באמצע העמק, ראה זוג ציפורים על שיח פורח. “הו, סוף סוף, אוכל לאכול, ולו במעט”, אמר הזאב ורץ לעבר הציפורים”.  “רגע, רגע, רגע …” זעקו לעברו הציפורים. אל תאכל אותנו . אנחנו שתי ציפורים רזות מאוד. שבוע לא אכלנו .יהיה עדיף עבורך שנקרא לחברותינו, והם יתווספו לארוחתך”. גם הפעם, נפל הזאב במלכודת ואישר את מבוקשם של הציפורים. הציפורים עפו להם, והזאב המתין שוב שלושה לשובן, לשווא. בייאוש מוחלט המשיך הזאב בדרכו, וחזר אל המערה כשהוא רעב עד מאוד. שוב, המתין הזאב שלושה ימים ארוכים מנשוא, בשל רעבונו הכבד. גם הפעם רעבונו של הזאב גבר על חששותיו, ויצא הוא לחפש את מזונו. הפעם, מנגד עיניו, ראה מרחוק אדם שוכב תחת עץ רענן ופורח. היה זה רועה הצאן שבא לנוח מעט מעבודתו הקשה. “טרף קל יהיה לי האדם במנוחתו תחת העץ. לבטח יספיק הוא לי לשישה ימים”, חשב הזאב ויצא לעברו. “הפעם לא אפול בפח. אטרוף את הרועה ואשבע סוף סוף”, אמר הזאב. עד מהרה, הגיע הזאב אל הרועה ופתח את פיו לנגוס בו. התעורר הרועה בבהלה וזעק לעברו : “המתן רק רגע, הנח לי ואספר לך היכן תוכל להשיג מזון רב והיכן נמצאת להקת הזאבים, משפחתך”. רוץ אחריי, ואראה לך. רץ הזאב אחרי הרועה. בדרך, מיד אחריהם הצטרפה העיזה יחד עם אימה ומשפחתה, ומעליהם ציפורים מתעופפות באוויר מעליו. כאשר הרועה לפניו, העיזים מסביבו והציפורים חגות מעליו, רץ הזאב אחרי הרועה לאורך העמק ובמעלה ההר. הזאב, שהבין ששוב נפל במלכודת, הגביר את מהירות ריצתו, מלא כעס ורצון לטרוף את הרועה. אך, הרועה שהכיר היטב את העמק, פסע הצידה, והזאב נפל לתהום.

אינטליגנציה ג, עושר (הזאב)

היכולת להבין שהרבה או מעט אינם משפיעים על השמחה שלך

בסיפור זה היה סופו של זאב שלא הסתפק במועט, ולבסוף איבד הכל.

תרופות לוסקי : להגיד אני שמח, מאושר ומסופק מאוד בחיי – 30 פעמים ביום למשך 21 יום.

למצוא 100 דברים היום ולהגיד עליהם תודה, במשך חודש ימים.

להצהיר הצהרות חיוביות : אני לא צריך דבר בכדי להיות מאושר.

אינטליגנציה ב, חוכמה (העיזה והציפורים)

היכולת לתזמן פעולה – היכן, מתי, עם מי, כמה ואיך

 

7.רועה צאן ממרוקו

פעם אחת בכפר קטן במרוקו היה רועה צאן. יום שבת אחד החליט הרועה לקחת את הכבשים שלו לאכול עשב ליד הים. לפתע ראה זנב מציץ אליו מן הגלים. ואז שם לב שהוא רואה בתולת ים יפהפייה במים. המראה מצא חן בעיניו. מאותו יום ואילך היה עובר כל שבת ליד חוף הים מחכה לפגוש את בתולת הים החיננית. הוא המתין והמתין והיא לא הופיעה. הוא הרגיש שמשהו לא כשורה, וקשה היה לו לעזוב את המקום בלי לראותה. הוא נשאר כל הלילה בחוף בהמתנה ובציפייה לבת הים החלומית. היא הייתה בשבילו סמל השלמות, והיא גרמה לו להבין מה יעשה אותו שלם בחייו. הוא חזר לביתו וחשב על האישה שתגרום לו אושר. למרות כל הנשים שפגש בחייו, הוא חשב כל הזמן רק על בתולת הים וחלם עליה. יום בהיר אחד הלך הרועה לשוק לקנות דברי מאכל, ולפתע ראה את בתולת הים בצורת בת אדם רגילה. הוא נדהם: ממש בכפר שלו היא נמצאת. הוא חשב שהוא הוזה. הוא שוחח עם בתולת הים החיננית. היא הסבירה לו כי נעלמה בגלל שעון הזמן השונה של הים, ואסור היה לה להתראות איתו. היא אמרה שהפכה לבת אדם בגלל שרצתה מאוד לראותו, וביקשה מחברה הטוב דג הזהב להעניק לה משאלה אחת. היא ביקשה להפוך לבת אדם כדי לבוא ולפגוש אותו. ועצם זה שהפכה לבת אדם, היא ויתרה על משפחתה כולה וחבריה שנשארו כולם מתחת למים. הרועה היה מוקסם ממנה: הוא סיפר לה שחיפש אותה ימים על ימים, וידע שהיא האשה שתהפוך אותו לשלם ומאושר. הוא סיפר לה שלמרות הנשים שהוא פגש, הוא יודע שלא פגש את האחת שהיא שלו. במשך הימים מאז ראה אותה חשב רק על בתולת הים היפהפייה שפגש בחף הים בשבת. בתולת הים והרועה התאהבו ויצאו מן השוק כשהם אוחזים יד ביד. ושם ליד השקיעה בחוף הים הציע לה הרועה הצעת נישואין. הרועה ובתולת הים חיים באושר ובעושר ובאהבה עד עצם היום הזה, והם הולכים כל שבת לחוף הים, מסתכלים בשקיעה ונזכרים בפגישתם הראשונה.

אינטליגנציה 3, אהבה

היכולת לעשות דברים מאהבה כתרופה של כל התרופות

תרופות לוסקי :להגיד לעצמך : “אני חי באהבה עם עצמי ועם העולם- 7 פעמים ביום במשך 21 יום.

בכל לילה לומר תודה על כל מה שיש לך- במשך 21 ימים.

לקחת 3 נשימות עמוקות ולחשוב על עצמך מחשבות חיוביות.

 

8.שק הפחמים:

יום אחד נכנס יוסקה הביתה בועט ברצפה, צועק לכל עבר ומאוד לא שקט. אבא שלו הבחין במתרחש וקרא לו. הוא המשיך בשלו, עד שאמר: אני מתפוצץ, מוישה עיצבן אותי ממש. אסור היה לו לעשות לי מה שעשה לי!!! בגלל זה אני מאחל לו את כל הרע שבעולם. אני רוצה להרוג אותו ממש על מה שעשה לי! אבא של יוסקה, איש פשוט ומלא חכמת חיים. הוא הקשיב בשלווה לבנו הרוגז, שהמשיך לספר: מוישה השפיל אותי מול כל חבריי. אני לא מוכן לקבל את זה. הייתי רוצה שהוא יהיה חולה, שיקרה לו רע, שלא יבוא לבית הספר!!! האבא המשיך להקשיב. הוא ניגש לפינת הגינה הביתית והביא משם שק של פחמים. האב הציע ליוסקה: אתה רוצה את החולצה הלבנה שתלויה שם? אני מרשה לי לזרוק מכאן פחמים על החולצה דמיין שהחולצה היא מוישה וזרוק עליה פחמים ככל שתוכל, עד הפחם האחרון. אחר כך קרא לי ואבוא לראות. יוסקה אהב את משחק הנקמה וזרק במרץ את הפחמים, אך מכיוון שהחולצה הייתה תלויה רחוק, הצליח לקלוע רק חלק מהפחמים לעברה. האב הגיע לראות מה קרה. הוא שאל: בני, איך אתה מרגיש עכשיו? יוסקה אמר: אני עייף אך שמח שהצלחתי לקלוע חלק מהפחמים על מוישה. האב לקח את ידו של הבן ואמר: בוא עכשיו ואראה לך משהו. הוא הוביל את בנו אל הראי. יוסקה עמד מול הראי ונבהל לראות שכל גופו ופניו היו מפוחמים ושחורים. הביט בו האב במבט מלא אהבה ואמר: הפחם על חולצתך הוא הסימן להתנהגותך. כשאדם שוקע בנקמה ומאחל לאחר רוע וחולי, הוא יכול להביא את הרע על עצמו ממש. בני היקר, שמור על שלווה ודע כי מוות וחיים ביד הלשון.

אינטליגנציה ר, שלום

היכולת להכיל אותך ואחרים כדי ליצור שלם ושלמות

תרופות לוסקי : לומר לפחות פעם ביום : “אני אוהב את עצמי גם כאשר אני רב ומתווכח עם אחרים.

תקבע עם עצמך פגישה שבועית לליבון הבעיות שיש לך עם אחרים.

לומר תודה 100 פעמים ביום על הדברים שיש לך בחיים.

אינטליגנציה צ, הרהור\לב

יכולת חיברות, חמלה, מחויבות, קבלה, שילוב וניהול אחרים

9.העלייה לארץ ישראל ועלילות המזרן

לפני שנים רבות חיו במרוקו זוג אנשים טובים, צדיקים ויראי שמים. הבעל היה יוצא כל בוקר והולך לעבודתו במפעל קטן לייצור מזרנים. אשתו הייתה עקרת בית: היא טיפלה בענייני הבית, הכינה אוכל, ניקתה הכול … לזוג נולדו ילדים והם גדלו לתפארת. הבעל המשיך מדי יום לקום בבוקר מוקדם, לצאת לעבודתו הקשה והמפרכת. הוא חזר כל יום בשעות הערב המאוחרות. הוא היה תופר, מרפד ולעתים אף עבר ברחובות ובשווקים למכור מזרנים בפרוטות מועטות. יום אחד קיבל החלטה שמכל מזרן שימכור – רבע מהכנסותיו ישמשו לצרכים הבסיסיים של הבית ובשלושת הרבעים הנותרים- לא ייעשה שימוש בכסף. הוא יחסוך כסף זה כדי שביום מן הימים יוכל להגשים חלומו ולעלות לארץ ישראל עם משפחתו. את תוכניותיו שמר לעצמו בסוד ולא שיתף איש בהחלטתו. גם אשתו, שאותה אהב והעריך לא ידעה דבר על סודו. הוא החליט לפעול בשקט אך בבטחה, ורק לאחר שיצליח להגשים חלומו, ישתף את משפחתו בסודו. חשב האיש: היכן אוכל להחביא את החסכונות? איך אוכל להחביא בלי שיידעו בני משפחתי? במוחו צץ רעיון מבריק: אכין מזרן חדש ובו אתפור כיס חבוי, ומדי יום אחביא בו את מה שחסכתי. וכך עשה. בכל פעם שדיבר עם אשתו על עלייה לארץ ישראל, אמרה לו שבינתיים הוא יכול רק לחלום. בוקר אחד הודיע האיש לבני משפחתו: מחר בלילה אנו עוזבים את הכול ועולים לארץ. עליכם להיות מוכנים. האשה לא האמינה, חשבה שבעלה השתגע. היא אמרה לבעלה: איך נחיה שם, אך נגור, אך נאכיל ילדינו. בבוקר היא רצה לאמא שלה וסיפרה לה הכול. האם יעצה לה ללכת אחר בעלה, ומיד למכור כל רכושה לסוחר ערבי שקונה רכוש של אנשים שעוזבים את מרוקו. האישה לא שיתפה את בעלה בתכניתה וקראה לסוחר הערבי, וכבר בשעות הבוקר המוקדמות היה הבית ריק ללא שום ציוד או רהיטים. כששב הבעל מעבודתו ראה שהבית ריק לחלוטין. הוא נדהם. אשתו סיפרה לו שמכרה כל החפצים כדי לממן את העלייה לארץ. הוא רץ לחדר השינה כאחוז אמוק: היכן המזרן? אשתו לא הבינה למה הוא צריך מזרן אם הוא עולה לארץ. הוא בכה בכי תמרורים וסיפר לה שחסך כל כספו במזרן. האשה בכתה יחד איתו. הם ניסו לאתר את הסוחר, אך לא מצאו אותו. באותו לילה נאלצו לעזוב את מרוקו עם מעט הכסף שברשותם, עלו באנייה והגיעו לארץ ישראל. הבעל המשיך לתפור בגדים וכשהיה חוזר מעבודתו היה מסתגר בחדרו בעצב. הוא מיעט לדבר עם אשתו ורק למד תורה בשעות הערב. כשהזדקן ועמד למות , כינס כל משפחתו וביקש סליחה מכולם על הסוד שהסתיר לפני עלייתם ארצה. הוא אמר שחי בצער כל חייו בגלל הכסף שאבד והכול בגלל שלא שיתף את אשתו הנאמנה בסודו. הוא ידוע שעל כך הוא נענש.

אינטליגנציה פ, ממשלה

היכולת לשחרר את עצמך מיהירות, ידענות, צדקנות, ושחצנות

תרופות לוסקי : הכן ארוחה רומנטית לבת זוגך פעם בשבוע למשך שלושה חודשים

עשה אהבה שלוש פעמים בשבוע, יום שישי חובה ועוד פעמיים בשבוע לפי בחירתך.

תן חיבוק לאנשים שקרובים אליך, לפחות 10 חיבוקים ביום- במשך שלושה שבועות.

 

10.חודקיפוד

אי שם מעבר להרים חי קיפוד קטן שכולם קראו לו חוד קיפוד שכל היום היה אומר: “אני קיפוד קטן, קוראים לי חודקיפוד, ביום וגם בליל, אני רעב מאוד!” פעם אחת הלך והלך, והלך, והלך, עד שהגיע למקום עם קערת חלב. התלבט חודקיפוד האם לשתות את החלב ואמר: “כן, אשתה את החלב!” החל לשתות את החלב, ופתאום קפצה חתולה ומאחוריה שלושה גורים ואמרה: “זה החלב שלי, אסור לך לגעת בו!” וכך הלך חודקיפוד עצוב בלי שום דבר לאכול ואמר: “אני קיפוד קטן, קוראים לי חודקיפוד, ביום וגם בליל, אני רעב מאוד!” הוא המשיך ללכת ופתאום ראה קערה עם בשר! התלבט חודקיפוד האם לאכול את הבשר ואמר: “כן, אוכל את הבשר!” אכל חתיכה קטנה של בשר, ופתאום קפץ עליו כלב ואמר: “זה הבשר שלי, אסור לך לאכול אותו!” ברח הקיפוד ואמר: “אני קיפוד קטן, קוראים לי חודקיפוד, ביום וגם בליל, אני רעב מאוד!” פתאום ראתה את חודקיפוד ילדה ואמרה לו: “הו, קיפוד חמוד, בוא ואביא לך אוכל!”. שמח הקיפוד הקטן ואכל עד ששבע. אותה שנה הייתה שנת בצורת, לא הייתה תבואה בשדה, ולכן, לפרות לא היה מה לאכול, והיה מעט מאוד חלב ומעט מאוד בשר. כשסיים חודי לאכול, באו אליו הכלב והחתול וביקשו לאכול ממה שהילדה הביאה לו, חשב חוד קיפוד ואמר: “למרות שלא הבאתם לי לאכול, אני לא אנהג כמוכם, אתם יכולים לקחת כל מה שנשאר, אבל אני מקווה שתמיד תזכרו: מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך, אתם אף פעם לא יכולים לדעת מתי תהיו באותו מצב.” הלך חודי לטייל ואמר: “אני קיפוד קטן, קוראים לי חודקיפוד, עכשיו אני שבעתי, ועשיתי מעשה טוב!”. מאז ועד היום, חיו באושר ועושר, הכלב, החתול, הקיפוד, והיו לחברים טובים מאוד!

אינטליגנציה י, מעשה

יכולת לעשות מעשים יזומים ויכולת להבחין בין מותר ואסור

תרופות לוסקי : לערוך רשימה של 10 דברים שהיית רוצה לעשות, לסדר אותם ע”פ סדר עדיפויות. את הצעד הראשון במשימה הראשונה לבצע אותו כבר היום.

הצהרה: היום ורק היום אני יוזמת ועושה את כל מה שאני רוצה לעשות, לחזור על ההצהרה כל בוקר מול המראה למשך שבוע ימים.

אינטליגנציה ט, טעם

יכולת להבחין בין טוב ורע, ויכולת פעולה בטעם טוב

 

11.סבא בנימין

לסבא של סבא שלי קראו סבא בנימין. הוא התחתן עם שרה והם חיו יחד באוזבקיסטן. סבא בנימין היה רב העיר, הוא התפרנס למחייתו מדרשות והרצאות שנתן מדי שבת ובחגים,ולכן היה עושה סבב בכל בתי הכנסת בעיר. יום אחד, עלה לשלטון בברית המועצות ובאוזבקיסטן, שליט רשע ורודן ושמו סטלין,שהתנהג בקשיחות עם עמו. השליט היה כל כך רע עד כדי כך שמנע מהאנשים שתחת שלטונו לקיים את דתם, כיוון שהוא עצמו לא האמין באלוהים, הוא החשיב את עצמו לאלוהים וכך היהודים, הנוצרים והעמים המוסלמים, שתחת שלטונו, חששו לקיים את דתם, מחשש שייתפסו על ידי אנשיו של השליט, שנקראו אנשי ה-” ק .ג. ב” [המשטרה החשאית], אנשי משטרה אלו נשלחו לבדוק ולתפוס את כל אלו שמפרים את חוקיו של סטלין (השליט )הזמן עבר וחג הפורים קרב ובא. כל הקהילה היהודית התקהלה סביב בית הכנסת, ביחד עם סבא בנימין הם ערכו דיון לגבי חג הפורים. ערב הפורים הגיע וכל אנשי העיר חששו להגיע לבית הכנסת. סבא בנימין קרא לכל היהודים ושלח שליחים להביאם, כי יש לו הודעה חשובה למסור לכולם. בתוך זמן קצר התקהלה כל קהילת היהודים סביב בית הכנסת, במטרה לשמוע את ההודעה של סבא בנימין, שנחשב לאיש חשוב. סבא בנימין עלה על המרפסת של בית הכנסת ובליבו ידע שאנשי ה- ק. ג. ב מסתתרים שם בתוך העם היהודי והוא קרא בקול רם: “אנשים נכבדים, תודה שהתכנסתם כאן כולכם היום, כידוע לכם כולנו נמצאים היום בתקופה של מלחמה נגד מדינות אירופה. זוהי מלחמה קשה מאוד, שגבתה מכולנו מחיר יקר. את המלחמה מנהל שליטנו היקר והאהוב והחזק סטלין. יהודים יקרים, בואו ננצל את קריאת המגילה הערב להצלחתם של סטלין ושל חייליו. הידד סטלין!” וכל העם קרא: “הידד סטלין”. לאחר מכן נכנסו כל היהודים אל בית הכנסת וקראו את המגילה עם שמחה בלב וללא חשש ופחד. סבא בנימין חזר לביתו, שמח ומאושר ומיד סיפר לאשתו את מה שהיה בבית הכנסת ואשתו שמחה מאוד. לאחר כמה דקות שמעו השניים דפיקות בדלת, כשהם פתחו את הדלת ראו את אנשי ה- ק. ג. ב בפתח. הם ביקשו לקחת את סבא בנימין והוא ידע בליבו, שלא יחזור. הוא נפרד מסבתא שרה והלך עם אנשי ה- ק. ג. ב. סבתא שרה בכתה, התאבלה והתפללה לה’ שיצילו. לאחר כשעתיים שמעה סבתא שרה שלוש נקישות בדלת, היא ניגשה לשם, פתחה אותה וראתה בפתח את סבא בנימין סוחב עגלה מלאה כל טוב: מאפים, פירות ואוזני המן. היא רצה אליו וחיבקה אותו ושאלה אותו: “איך זה יכול להיות שאתה חי”? סבא בנימין אמר: “ה’ שמר עליי, הוא הציל אותי מסטלין. זה ששומר מצוות ה’, ה’ שומר עליו, סוף טוב, הכל טוב”! כך למעשה ניצלו היהודים בזכות סבא בנימין, סבא בנימין וסבתא שרה חיו באושר והם הביאו לעולם את הדור שהוליד אותי, רויטל ואת שני אחיי, מאיר – נהורי וליאור. ולכן סיפרתי על סבא בנימין הגיבור.

אינטליגנציה ב, חוכמה

היכולת לתזמן פעולה – היכן, מתי, עם מי, כמה ואיך

צריך לדעת מתי לדבר ועם מי, תזמון נכון מציל מהמון דברים.

תרופות לוסקי: בצע פעילות גופנית פעמיים בשבוע למשך 40 יום .

הכן לוח חלומות ולצידו טבלת יעדים המפרטת מתי תקבל כל דבר ובאיזו דרך.

פעם בשבוע הכנס לויקיפדיה ותבחר נושא שמעולם לא קראת.

 

12.בת המלך שאהבה מלח

בארץ רחוקה גר מלך עשיר שהייתה לו מדינה גדולה. היה למלך רכוש רב: עבדים ושפחות, זהב רב, ארמון גדול ומפואר. אך הוא היה מלך עצוב, כי המלכה שאהב מתה ממחלה והוא נותר בודד וגלמוד. קרן האושר בחייו היו שלוש בנותיו, אותן הותירה לו המלכה במותה. הן היו הזיכרון היחיד שנותר מאשתו האהובה. יום אחד הוזעק המלך לישיבה בארץ רחוקה. הוא קרא בדמעות לבנותיו וסיפר על נסיעתו ועל הקושי להיפרד מהן. המך ביקש שכל בת תאמר מה המתנה שתרצה בה. הבת הבכורה שהייתה גנדרנית ביקשה תכשיטים. הבת השנייה שהייתה רזה ועדינה ביקשה שמלות משי וצעיפים. הבת השלישית שהייתה צנועה ביקשה שיביא לה מלח. האב הביט בה בפליאה, מכיוון שבארץ שבה גרו לא הכירו מהו מלח. הוא הבטיח לחפש ולהביא לה. יצא המלך עם פמלייתו לארץ הרחוקה וזכר את שביקשו בנותיו. לב הבכורה הגנדרנית קנה תכשיטים רבים. לבת השנייה קנה שמלות משי וצעיפים. ואז חיפש המלך מלח והתקשה למצוא. עבר את כל החנויות בשוק ולא מצא. לבסוף הגיע לחנות קטנה בקצה השוק בקרן רחוב. בחנות זו היה מוכר יפה תואר והוא שאל את המלך מה רצונו. סיפר לו המלך שיצא למסע, והבת הצעירה ביקשה מלח, והוא אינו מוצא. המוכר נתן לו בשמחה חופן מלח כאשר ביקש. הוא התעניין בבת הצעירה. המלך הראה לו את תמונתה, והמוכר מיד התאהב בבת המלך. מתברר שמוכר זה היה בעצם נסיך שמדי פעם יצא לעיסוק זה כי אהב למכור תבלינים וגם מלח.  חזר המלך מנסיעתו ונתן לבנותיו את אשר ביקשו: לבת הבכורה נתן תכשיטים, לבת השנייה נתן שמלות וצעיפים ולבת הצעירה נתן מלח. לקראת הארוחה נתנה הבת הצעירה לטבח הארמון להכין כל תבשיליה לבני משפחתה במלח. טעם המלך את הארוחה ונעמו לו המאכלים. לאות תודה נשק המלך לבתו וברך אותה על חכמתה הרבה. הנסיך לא שכח את בת המלך והגיע לממלכה לארמון לחפש אותה. הוא הזדהה כנסיך ונשא אותה לאשה. מאז הם חיים הנסיך והנסיכה באושר ועושר וכמובן הם המשיכו לאכול מאכלים מתובלים במלח.

אינטליגנציה 3, אהבה

היכולת לעשות דברים מאהבה כתרופה של כל התרופות

תרופות לוסקי :להגיד לעצמך : “אני חי באהבה עם עצמי ועם העולם- 7 פעמים ביום במשך 21 יום.

בכל לילה לומר תודה על כל מה שיש לך- במשך 21 ימים.

לקחת 3 נשימות עמוקות ולחשוב על עצמך מחשבות חיוביות.

 

13.אלרגית לאמת

יש אמונה טפלה, שמספרת שכאשר הדבר האחרון שנאמר הוא נכון מישהו מתעטש. בסיפור שלי יהיה מסופר על ילדה שמיישמת בחייה כוחות על טבעיים שיש לה מאז שהיא תינוקת. היא סובלת מאלרגיה רצינית לאמת. במשך הסיפור הילדה הזאת אמורה להיתקל בספקות שהכוחות שלה יעילים. היא רואה, שאנשים שהיא אוהבת, לא דוברים אמת והיא מתנגדת לזה מעמקי נשמתה והיא מדחיקה את זה. באופן אוטומטי היא מבטלת את כוחותיה וטוענת שהם לא יעילים יותר. על הכוחות שלה היא שומרת בסוד ורק משפחתה ו-3 חבריה הטובים מודעים לכוחות שלה. חבריה מתגייסים במטרה להראות לה שכוחותיה לא פגומים אלא שהיא מתעמתת עם חברה של אנשים שמשקרים לה ללא הרף. “אפצ’י…!” נשמע קול התעטשותי לאחר ההערה של אימא שלא הכנתי את כל שיעורי. “נו, את רואה? צדקתי! באמת לא הכנת את כל שיעורי הבית שלך! עובדה שהתעטשת…” אמרה אימא בעוד היא מנפנפת בידה האחת, ובשנייה מערבבת את הרוטב. “אוף! לעזאזל עם הכוחות המטופשים שלי!” אמרתי והכיתי במצחי. עליתי לחדר בצעדים כבדים, זה נראה שהכוחות שלי עושים לי “דווקא”, למה יש לי דווקא כוחות שחושפים כאשר מישהו דובר אמת? אי אפשר כוחות לקריאת מחשבות או משהו…? הרהרתי ושאלתי את עצמי למה באמת אי אפשר שזו תהיה המציאות. הגיע היום הראשון לאחר חופשת סוכות. נכנסתי לכיתה באיחור משמעותי, שוב. המורה עמדה מול הכיתה ולידה 3 בנות שלא הכרתי. המורה שלחה אלי מבט מביך והתיישבתי במקומי. “סליחה רינה, זה לא יחזור על עצמו.” אמרתי בהתנצלות. “טוב… אז כמו שאמרתי, הבנות הללו הן אלה, אורלי ושירן, הן חדשות בכיתה ובעיר”. אמרה המורה והביטה בכולם בבוז. הבנות החדשות פנו לשבת וראיתי שהן מתקרבות לכיווני. רק אז שמתי לב שהמקומות סביבי פנויים. הבנות התיישבו לידי ואלה הציגה את עצמה בפניי. היא נראתה כל כך נחמדה, קיוויתי שתהיה חברה שלי. נדב בחן אותי בשיעור כשכמעט נרדמתי. אלה העירה אותי. הודתי לה, הזמן לא חלף’ היה לי כל כך משעמם. הצלצול נשמע כישועה, ההפסקה התחילה וכולם התפזרו. התיישבתי על השולחן, נדב, יואב ואור התקרבו אליי. אור הושיטה לעברי חטיף ובחשתי בו עמוק עד שלקחתי את כל הכמות שרציתי. “טוב כמה?” אור שאלה בתמיהה. צחקתי. הפנתי את פניי אל אלה. “תגידי מאיפה את?” שאלתי אותה. “מתל אביב.” את נראית לי כל כך נחמדה. אני בטוחה שנהיה חברות כול כך טובות!” אלה צחקקה בעוד דברה אליי. מוזר… לא התעטשתי. פתאום באופן מוזר הרגשתי מרוחקת מנדב’ יואב ואור למרות שהם החברים הכי טובים שלי מאז שאני זוכרת את עצמי. הזמנתי את אלה שתבוא אליי יחד עם חברותיה אורלי ושירן. כשהגענו הביתה אימא הייתה באמצע הבישולים, כמו תמיד. “אימא תכירי- אילו אלה שירן ואורלי, בנות חדשות בכיתה. זה בסדר שהן באו נכון?” אמרתי לאימא בעוד אני ממצמצת הרבה בעייני. אימא חייכה והמשיכה בבישוליה. לאחר שאכלנו ארוחת צהריים הבנות ואני עלינו לחדר להכין את שיעורי הבית שלנו. נהניתי כל- כך בחברתן, שאפילו הייתי עצובה כשהן עזבו. לאחר שחשבתי קצת על המפגש בינינו שמתי לב למשהו מוזר מאוד, לא התעטשתי אף לא פעם אחת. כל כך מוזר…                                                                                                               יום חדש, השמש שוב זורחת, והציפורים שוב מצייצות. אני שוב בדרכי לבית הספר ושוב אני מאחרת. נכנסתי לכיתה בסערה, המורה הביטה בי במבט חודר שגרם לי להצטער על האיחורים שלי. “זה לא יפסק לעולם…” מלמלה המורה לעצמה במבט מזלזל. התעטשתי. חייכתי מין חיוך מתנצל, לא שהיא תסלח לי אבל בסדר. בהפסקה שירן ניגשה אליי בזמן שדיברתי עם יואב ואור, היא לחשה לי באוזן בצורה חפוזה: “אלה רוצה לדבר איתך. זה ממש חשוב, בואי שנייה החוצה”. אלה ישבה על ספסל מול דלת הכיתה, התיישבתי לידה ועל פניה היה חיוך מרהיב שחשף עד כמה היא יפה. “גיליתי משהו מדהים! את פשוט לא תאמיני…” אלה פלטה בהתלהבות. לא הספקתי לשאולה מה היא גילתה והיא כבר התחילה לדבר בשנית: “נכון את מחבבת את אמיר?” נדהמתי, בקושי אור, נדב ויואב יודעים את זה. “מה… איך את יודעת?” שאלתי, כשמחשבות רבות קפצו והשתוללו בראשי. “אני יודעת הכול… יש לי מקורות. אבל זה לא מה שמשנה, אני גיליתי שגם אמיר מחבב אותך, והרבה!” החיוך של אלה כמעט סינור אותי. מרוב שהייתי מאושרת ממה ששמעתי, לא שמתי לב ששוב לא התעטשתי, ועכשיו שאני שמה לב אני מתחילה לפקפק בכוחות שלי. יש סיכוי שהם מתחילים להיגמר, או להישחק…? הרי אין סיכוי שאלה שקרה לי, אין לה שום עניין בכך. בבוקר שלמחרת, הייתי בטוחה ונחושה, קמתי מוקדם מאוד וסירקתי היטב את שערי החלק, לבשתי את המכנס הקצר הכי יפה שלי ואת נעלי הבובה האדומות שלי. השתחלתי לתוך חולצת בית ספר לבנה ולבשתי מעל צעיף אדום שכיסה את הסמל. צחצחתי שיניים עם משחת השיניים החריפה של אבא, שלפי טענתו היא גם מלבינה. כשירדתי לסלון לאכול ארוחת בוקר אמא הופתעה מנוכחותי. היא לא הבינה איך יכול להיות שרק שבע וחצי ואני כבר רוצה לצאת אל בית- הספר. כשהגעתי לכיתה אמיר ואיתי שיחקו בכדור, פתאום הכדור יצא משליטתם ופגע בי. איתי אמיר ונדב שהיו האנשים היחידים בכיתה ניגשו אליי. התאמצתי להסתיר את הכאב ואת הדמעות שעמדו בעייני. חייכתי וכששאלו אותי אם אני בסדר הנהנתי בראשי. איזו התחלה גרועה ליום עם פוטנציאל, כול כך לא רציתי להראות לאמיר שפגע בי, רציתי להיות נחמדה. לא מכבידה או משהו. השיעור התחיל והיום חלף במהרה. לא קרה בו שום דבר מעניין. סוף היום הגיע והחלטתי שהגיע הזמן. ראיתי את אמיר יוצא משער בית הספר כשהוא אוחז בידה של אחותו הקטנה. ניגשתי אליהם. נתתי לאחותו סוכרייה וביקשתי ממנה שתיתן לי לדבר שנייה עם אמיר. אחותו התרחקה ואני נשארתי די לבד עם אמיר. חייכתי מן חיוך כזה, שנתן לו להבין שאני לא בטוחה במה שאני הולכת לעשות. אמרתי: “אמיר, אני כבר די הרבה זמן מחבבת אותך, אז חשבתי, אולי אתה רוצה להיות חבר שלי…” אמיר הסתכל לרצפה ולא העיז להרים את מבטו, ניכר על פניו שהתבייש. “אני חושב שאת ממש יפה ונחמדה, אבל אני לא מרגיש כמוך, אז אני מצטער…” הוא לא המשיך את המשפט וקרא לאחותו. בהיותי במדרכה הרעועה הוא חלף על פניי במהירות יחד עם אחותו. נשארתי שם. עמדתי זמן רב, לא הבנתי איך זה קרה. לא הבנתי למה, איך, מתי הוא הספיק לשנות את דעתו לגביי. הצופר של אמא נשמע עליתי למכונית בחוסר חשק כשהתיק על גבי. לא סיפרתי לאף אחד מה קרה. התביישתי בעצמי, אני לא יודעת אם זה על התעוזה או מהדחייה של אמיר. הימים חולפים והחודש עובר, כל יום אני מתחברת יותר לאלה. ומתרחקת במקביל מיואב אור ונדב. כבר שכחתי מהמבוכה שאמיר גרם לי אך לא ממה שאני מרגישה כלפיו. הגיע יום הולדתי. תכננתי מסיבה. הזמנתי את כל הילדים בכיתה, ואת אמיר הזמנתי במחשבה שאם יראה כמה יפה אני אהיה במסיבה הוא יתחרטו ויענה להצעה שלי. בזמן שהייתי מרוכזת בתכנון המסיבה שמתי לב שאלה רכשה הרבה חברים בזמן האחרון. אני עדיין הייתי משוכנעת שהכוחות שלי מתחילים להיכשל. אני מתעטשת לעיתים רחוקות, ואור והבנים טוענים שהכוחות שלי לא פגומים, אלה האמת מפי אלה היא הפגומה. אני לא חושבת שזה נכון אני חושבת שזה רק צירוף מקרים שאני לא מתעטשת כשאני עם אלה. יש רק עוד יומיים עד המסיבה, ועבר עליי יום נוראי. כשנכנסתי לאוטו של אבא הייתי כה נסערת. אבא אף פעם לא ראה אותי כך. “מה קרה חמודה? עבר עלייך יום לא טוב?” שאל אבא כשגבותיו מורמות. “בלשון המעטה,אור ויואב וגם נדב ממש נמאסו עליי, הם ממש מקנאים שאני חברה של אלה, הם אומרים שבגלל שהיא משקרת לי הכוחות שלי לא עובדים עליה. אבל לדעתי זו שטות”. הזעפתי פנים. “תגידי ובמקרה שהם אמרו את הדברים הנוראים הללו, את התעטשת?” אבא שאל בפרצוף של אני יודע הכל. הסתכלתי על התקרה ואמרתי בקול חלש: “כן אבל אני בטוחה ב-%100 שזה רק צירוף מקרים”. אבא שתק. יום המסיבה הגיע, הסתכלתי על השמלה שהייתה מונחת על המיטה, היא הייתה כל כך יפה שלא יכולתי להפסיק לבהות בה. כשלבשתי אותה זה רק המחיש את היופי שבה, נעלתי נעליים שהתאימו עם החגורה והתאמתי גם את הסיכה ששמתי בשיער. הכל היה מוכן ומושלם. הילדים התחילו להגיע. כשאלה הגיעה היא בירכה אותי ואיחלה לי הרבה אושר. שוב לא התעטשתי. כשאור נדב ויואב הגיעו נוצר מתח גדול באוויר שהחלטתי להתעלם ממנו. כשכול הילדים כבר הגיעו אמא הפעילה את המוסיקה וכולנו פנינו לרקוד. בהתחלה רקדתי עם אלה, היה לי מאוד כיף. לפתע גם אמיר וגם אלה נעלמו לי מטווח הראיה. כשהם חזרו, הם החזיקו ידיים ונעצו אחד בשני מבטים מובכים. כולם התאספו סביבם ואני נשארתי לבדי בקצה החדר ללא תשומת לב. פתאום איתי הסתובב אליי ואמר:” את רואה כבר יצא משהו טוב מהמסיבה שלך! זוג חדש בכיתה!” נעצתי את עייני ברצפה ואור ניגשה אליי. “אני לא אגיד ‘אמרתי לך’ כי זה לא הרגע אבל, את רואה מה קרה”. הדמעות זלגו מעייני וכשרצתי לחדר כמטורפת אף אחד לא שם לב. אחריי כמה רגעים שבהם היו רק בכי, יואב אור ונדב נכנסו לחדרי. אור חיבקה אותי חזק ונדב ביקש סליחה על שהוא צעק עליי היום, הוא סיפר לי שפשוט לא רצה שאפגע בדיוק כמו שקורה עכשיו. לאחר כמה דקות חבריי הטובים שכנראה לא נוטשים אותי בשום מצב העבירו ביניהם מבטים מחויכים ושובבים. אור ויואב יצאו מהחדר. נדב הסמיק והסב את תשומת ליבי אליו. “אני לא יכול שלא לומר לך, אני לא רוצה שתמשיכי להיפגע מהילדים שבחוץ…” נדב הסתכל עמוק לתוך עייני בזמן שניגבתי את הדמעות ששרפו על לחיי.” אני כבר די הרבה זמן מחבב אותך, אז חשבתי, אולי את רוצה להיות חברה שלי…” התעטשתי שלוש פעמים ברצף, נדב חייך. על פניי הצטיירה הבעה מופתעת. לא ידעתי מה לומר, המשפט נשמע לי כל כך מוכר. אני לא יודעת למה אבל היה לי מין דחף שכזה, הנהנתי בראשי ואמרתי:” בוא נוציא עוד משהו טוב מהמסיבה הזאת”. כשיצאנו מהחדר הבטנו אחד בשני ולא במבטים נבוכים בכלל. היינו מאוד גאים בעצמנו.

אינטליגנציה ז, ריח

יכולת להריח אמת ושקר ויכולת פעולה מהאמת האישית

תרופות לוסקי: בכל פעם שאתה מתיישב לאכול עצום עיניים ותריח את האוכל מקרוב. נסה לזהות ריחות של תבלינים, מרכיבים – במשך 7 דקות שלוש פעמים ביום למשך שבוע ימים

לך לשוק ועצום עיניים ליד הדוכנים השונים נסה לזהות ריחות סביבך- תבלינים, ירקות, דגים, פירות..וכו’ –פעם בשבוע למשך חודש.

 

14.שלושה שקי החכמה

מעשה במלך עשיר ומהולל, שהיה גם חכם מאוד. הוא ציווה לפרסם ברחבי ממלכתו שיעניק שלושה שקים של מטבעות זהב לאיש שיצליח להערים עליו ולספר שקם מתוחכם, שלא ניתן להכחישו. שבעה ימים לאחר מכן הופיע אדם בארמון שידוע היה כגדול השקרנים בכל הממלכה. הוא סיפר שלושה עשר סיפורי שקר, אך לא הצליח להערים על המלך. המלך תמיד ענה לו: וכי שקר הוא זה? זה ידוע לכולם. כך הגיעו אחריו השני והשלישי והרביעי והמלך ביטל את כולם, והוכיח שאלו שקרים שהם הבל הבלים. הכרזת המלך הגיעה לעני שהיה ידוע בחכמתו, והוא החליט לנסות את מזלו. מה עשה העני? לקח שלושה שקים מלאים ריקים, עלה על חמורו והתייצב בפני המלך. מה הביאך לכאן? שאל המלך בפליאה. גם אתה בשקרנים? או שנפשך חשקה בשלושה שקי זהב? דבר חשוב לי אליך מלכי, ענה העני. ועליי להודיעו לך. מה הדבר? שאל המלך. לפני ארבעים שנה, אמר העני, לווה הסבא שלך ממני שלושה שקים מלאים מטבעות זהב, והיום נזכרתי בכך ובאתי לקבלם בחזרה. השתגעת בן אדם, התרגז המלך, איפה נשמע כדבר הזה שמלך יצטרך ללוות כסף וזהב מאיש עני כמוך? משקר אתה! העני התבונן במלך ואמר: אם זהו שקר, צווה למלא את שלושת השקים שלי במטבעות זהב, כי הצלחתי לספר לך שקר מתוחכם שלא ניתן להפריכו. ואם אינני משקר, גם אז צווה למלא את השקים שלי במטבעות זהב, כי זה מה שסבא שלך חייב לי ועליך לפרוע את החוב. המלך חשב וחשב לעצמו: הנה אדם חכם, ונתפסתי ברשת עורמתו. לא נותרה לי ברירה אלא להעניק לו את הזהב המובטח. מיד הורה המלך לעבדיו למלא את שלושת השקים הריקים במטבעות זהב טהור. העמיס העני את שלושת השקים על גב חמורו, והוא פנה ללכת לדרכו. המלך קרא אליו ושאל אותו: מה בדעתך לעשות בזהב שזה עתה קיבלת מידי?  אשליכו לנהר ללא היסוס, ענה העני. מה? קרא המלך בפליאה. אתה משוגע? אינני משוגע, ענה העני. אם אני חי בממלכה של משוגעים. בממלכה הזאת משלמים לי על שקר ואת האמת אין איש מעריך. אם אשליך את הזהב לנהר, לפחות לא יגידו עליי הבריות, שהשגתי את הזהב במרמה ושקר. מוטב להיות עני דובר אמת מאשר עשיר שקרן.

 

אינטליגנציה ב, חוכמה

היכולת לתזמן פעולה – היכן, מתי, עם מי, כמה ואיך

העני זכה בשקי מטבעות הזהב בזכות חוכמתו, הוא הצליח לעבוד על המלך, ידע מה להגיד ומתי.

תרופות לוסקי: בצע פעילות גופנית פעמיים בשבוע למשך 40 יום .

הכן לוח חלומות ולצידו טבלת יעדים המפרטת מתי תקבל כל דבר ובאיזו דרך.

פעם בשבוע הכנס לויקיפדיה ותבחר נושא שמעולם לא קראת.

 

15.מנהיג האווזים החכם

לקראת ערב עצרה להקת האווזים את מעופה וירדה למנוחה ליד אגם הסמוך ליער. היה שם שפע עצים. בבוקר לאחר לינתם שם, גילה אחד האווזים כי נגנב מבריש הנוצות שלו שהיה משובץ יהלומים. הוא התלונן בפני ראש הלהקה, והלה עשה כל מאמץ לגלות מי גנב את החפץ, אך לא הצליח. מנהיג האווזים קרא לאווז שמבריש הנוצות היה שייך לו, ואז פנה אל כל האווזים: כך אגלה עכשיו מי גנב את מבריש הנוצות של חברכם שעומד עכשיו לידי. אני מצווה על כל אחד ואחת מכם בתוכו לעבור מצדו השמאלי של עץ האורן הגדול בקצה היער. כאשר הגנב יעבור משמאל לעץ ויגע בעץ, יחרקו ענפיו של העץ. האווזים החלו לעבור ליד העץ, זה אחרי זה. כשסיימו לעבור, העמיד אותם המנהיג בשורה. לפתע פנה אל אחד מהם וקרא: אתה הגנב! החזר מיד את מבריש הנוצות של חברך! אם לא תחזיר, אנדה אותך מן הלהקה. האווז הגנב התבייש ולחייו האדימו. הוא החזיר מיד את מבריש הנוצות משובץ היהלומים והתנצל על מעשהו. שמח האווז על החזרת רכושו, והוא היה סקרן לדעת כיצד מנהיג הלהקה ידע מיהו הגנב. הוא ניגש אליו ושאל אותו. המנהיג ענה לו שהרטיב את העץ בצדו הימני במים ונוצר בצד זה בוץ הוא ידע שהאווז הגנב יחשוש לעבור בצד השמאלי שיסייע בגילוי האמת, ויחכך כנפיו בצד הימני, והוא יהיה היחיד שיישאר מלוכלך מן הבוץ. וכך אכן היה. כך הצליח מנהיג האווזים החכם לגלות מי הוא הגנב.

אינטליגנציה ע, שחוק/מוח

יכולת משחק, הגיון, מיון, עיבוד, ניתוח, שאלה, חקירה מודעת

מנהיג האווזים החכם הצליח לגלות מי הוא הגנב באמצעות משחק חכם שבו חקר את כולם .

תרופות לוסקי: התבונן במראה למשך 3 דקות ואמור לעצמך :”יש לי אנרגיות מטורפות, אני הולך לטרוף את העולם”- פעמיים ביום במשך 40 יום.

אינטליגנציה ב, חוכמה

היכולת לתזמן פעולה – היכן, מתי, עם מי, כמה ואיך

 

16.האבן הנדר והכלה :

הסיפור הזה הוא מסורת משפחתית וארע לפני מאה ועשרים שנה, והיום בפעם הראשונה הוא עולה על הכתב. הסיפור קרה בעקבות ערב הכלולות הקשור באשה השנייה של סבא רבא של הסבתא שלי סאסי. הסיפור קרה באביב הפורח. הפרחים התחילו לפרוח, הציפורים צייצו ועפו בחזרה לארצם, והשמש ליטפה את כל תושבי תוניס. הייתה תחושה מרגשת של עוד יום טוב בפתח. הערב ירד וכולם התחילו להתכונן לחתונה. הנשים לבשו את שמלות המלמלה המהודרות וריח של ורדים היה באוויר. האורחים הגיעו והחתונה התחילה. כולם ברכו את הזוג הטרי והמאוהב, רקדו לצלילי המוסיקה המתנגנת ושמחו כמה שאפשר. כולם עשו זאת חוץ מאחד שלא שמח כלל: יעקב, בנו של סאסי, מהאישה הראשונה. הוא לא ידע אם לצחוק או לבכות. הוא שמח בשביל אביו אך כעס על מצבו החדש. החתונה תמה, החגיגה נגמרה, האורות כבו, הנגנים חדלו לנגן ורחבת הריקודים נותרה מלאה עקבות נעליים. כולם הלכו הביתה חוץ מסאסי, יעקב, אשתו החדשה של סאסי, דודותיו וגם אבן אחת בצבע שחור כהה וקודר עם שפיץ בצד, והיא שינתה את כל הסיפור. מרוב בלבול לקח יעקב את האבן וזרק אותה אל עבר המדרגות הלבנות היורדות אל אולם החתונה. ואז התברר לכולם שפגע בראשה של הכלה שירדה במדרגות. דם הציף את ראשה של הכלה, וזה עטף את כולם בהלם נורא. לאחר דקה של הלם, כולם החלו לטפל במצחה של הכלה שנטף דם, חוץ מדודותיו של יעקב שלקחו אותו אל קופסת העץ הישנה והגדולה עם ריח טחב ומסמרים. בקופסה היו חתיכות צמר גפן וקלקר קרוע וקישוטי חתונה משומשים. הוא נדחס לתוכה (זה היה ארגז קטן) כשרגליו מקופלות וראשו כפוף. כך נשאר שם שלושה ימים ולילות ללא אוכל ומים. סאסי חיפש את בנו יעקב, אך לשווא. רק כאשר הבטיח לדודות שלא יפגע ביעקב, פרץ יעקב מתוך הקופסה הסגורה בבכי ואמר: איך חשבת שמישהי תוכל להחליף את אמא שלי? איך? אל תדאג, ענה לו האב, אף אחת לא תחליף את אמא שלך. אמך הייתה האהבה הראשונה שלי. לא אשכח שבאה אליי עם שמלה לבנה עטופה פרחים. ואני האופה הפשוט עמלתי כל היום להכין לה את העוגיות שאהבה, עוגיות קינמון. והיא גם האכילה אותך בעוגיות אלה כשהיית תינוק. האהבה בינינו הקסימה את שנינו. לאחר כמה שנים נדרו כולם נדר –המשפחה, החברים והקרובים- שאם אחרי שבעה בנים שנולדו לסאסי, ייוולדו במשפחה גם בנות, המשפחה כולה למשך ארבעה דורות לא תלבש עוד שחורים. וכך היה: ליעקב נולדו מן האשה השנייה של אביו שתי אחיות ורד ושפרה. הן אהבו אותו ושיחקו איתו יותר מששת אחיו האחרים. הן אלו ששמעו את הסיפור והעבירו אותו מדור לדור.

 

אינטליגנציה 1, אור

היכולת להיות בוודאות שהכול בא מצד האור, הכול אור.

צריך להאמין שהכל לטובה , למרות שאביו התחתן עם אישה שניה הוא קבל שתי אחיות שאבו אותו ושיחקו איתו יותר משאר אחיו.

תרופות לוסקי : בכל פעם שעולה ההרגשה הלא נעימה יש לנשום 3 נשימות עמוקות, לספור עד 10 ולשאול את שאלת החופש .

אינטליגנציה 10, גילוי

היכולת לקבל את המציאות ולטפל בסיבה לצורך שינוי התוצאה

 

17.קערה של עץ

במשפחה אחת חיו ביחד אב ואם. להם היה בן קטן וסבא. קשרים אמיצים נקשרו בין סבא לבין נכדו. סבא שהיה זקן וטוב לב,  היה מלטף את ראש נכדו  ומספר לו סיפורים יפים. לסבא הזקן היה קר ולכן שמר תמיד על התנור שלא יכבה. המשפחה נהגה לאכול את הארוחות יחד. את הכלים הנאים ערכו על שולחן מכוסה במפה יפה. באחד הימים, כשישבה המשפחה לאכול, נשמטה קערת האוכל מידיו הרועדות של סבא. המפה היפה התלכלכה, הקערה נשברה. מאותו היום קבעו לסבא מקום ליד שולחן קטן. את האוכל הגישו לו בקערת עץ. סבא היה  יושב בפינתו ואוכל בשקט את ארוחתו. באחד הימים, כשהסתכלו אבא ואימא על בנם, ראוהו יושב על הרצפה ומגלף כלי עשו מעץ.  הביטו במעשיו ולאחר מכן שאלה אותו אימא: “מה אתה עושה?” והילד ענה: “אימא אני מכין שתי קערות מעץ”. התפלא אבא על מעשה בנו  ושאל: “ולשם מה לך קערות עץ?” “אבא” –  אמר הבן – ” אני מכין אותן לכם. כשתהיו זקנים כמו סבא,  תוכלו לאכול מתוכן מבלי ללכלך את המפה”. הביטו האב והאם זה בזו ודמעות עמדו בעיניהם. אחר כך הם ניגשו לסבא והתנצלו בפניו על מעשיהם . מאותו היום חזר סבא לאכול יחד אתם ליד השולחן המשותף.

 

אינטליגנציה 7, התבוננות

היכולת לדעת את עצמך דרך אחרים ודרך ההתנסויות שלך,

תרופות לוסקי : שב עם עצמך והתבונן על החיים שלך 20 דקות ביום במשך 21 יום . רשום מה ראית.

בכל פעם שאתה מקבל תגובה שאינה רצויה מאדם אחר התבונן על החלק שלך בתהליך. מה היית עושה אחרת כדי שהתמונה תהייה שונה- במשך 40 יום.

בסוף כל יום תריץ סרט של היום כולו תראה את עצמך שם, תראה מה היית רוצה לשפר- כל לילה במשך חודש.

 

18.החמור שנפל לבאר

חמורו של האיכר הסתובב בחצר ונפל לבאר הישנה והיבשה. החל החמור לנעור ולקרוא לעזרה. האיכר ניגש לבאר אך לא ידע מה עשות. מכיוון שהחמור ממילא היה כבר די זקן והבאר עמוקה ורחבה אך יבשה ומטה ליפול, החליט האיכר לקבור את החמור בתוך הבאר ובאותה הזדמנות גם לסתום אותה ולנקות את החצר. קרא האיכר לכל שכניו. כולם באו עם מעדרים ואתים והחלו לעדור זבל מהחצר לתוך הבאר. תחילה נער החמור בקול גדול, מתלונן על מר גורלו, אך לאחר מספר רגעים השתתק. האיכרים המשיכו לשפוך את הפסולת והזבל לתוך הבאר והחמור שותק. הלך האיכר והציץ לתוך הבאר ולהפתעתו הרבה ראה כי החמור עומד בבאר על ארבע רגליו וכל פעם שכף זבל הושלכה עליו, הוא ניער אותו מגבו ודרך עליו כדי להדקו. הזבל הלך והצטבר בקרקעית הבאר ועם כל כף נוספת החמור עלה עוד מספר סנטימטרים למעלה. כך זה נמשך, עד שהבאר התמלאה והחמור צעד החוצה מן הבאר הנטושה. גם אם זורקים עליך זבל ורפש לא הבכי והיבבות יוציאוך ממנו. יש לנער את הזבל המושלך עליך, לדרוך עליו ולהתקדם הלאה.

 

 

אינטליגנציה 2, בראשית

היכולת להתחיל כל דבר מהתחלה בכל מקום בכל גיל בכל זמן

לא חשוב מה המצב ומה הזמן , אפשר תמיד להתחיל ולהתקדם בכל מקום וזמן.

תרופות לוסקי: כתוב משהו באורך שלושה עמודים. קרע אותו והתחל מחדש- פעמיים בשבוע למשך שלושה שבועות

צייר ציור השלך אותו לפח והתחל מחדש- פעמיים בשבוע למשך חודש.

בשל מתכון קבוע שאתה יודע לעשות אבל בדרך שונה ממה שאתה רגיל- שלושה פעמים בשבוע למשך 40 יום.

אינטליגנציה 1, אור

היכולת להיות בוודאות שהכול בא מצד האור, הכול אור.

 

19.הכלב והנמר

איש עשיר יצא לספארי באפריקה עם כלב התחש שלו. יום אחד הכלב הקטן הלך לאיבוד ביער. פתאום רואה הכלב שנמר מתכוון לטרוף אותו. חושב הכלב במהירות “מה לעשות?!” הוא רואה עצמות על האדמה, מתיישב לידן עם הגב לנמר, תופס עצם בפה וכשהנמר מתקרב אומר הכלב בקול, “זה היה נמר ממש טעים, מעניין אם יש עוד כאלה נמרים טעימים באזור…”. שומע הנמר את הכלב, עוצר בשנייה האחרונה ומבט אימה ל פניו, “זה היה קרוב.. הכלב הזה כמעט אכל אותי…” חשב הנמר, הסתובב וברח משם בזחילה. על העץ ממעל ראה את הכל הקוף והחליט שזו הזדמנות טובה בשבילו “לתפוס יחסים” טובים עם הנמר. רדף הקוף אחרי הנמר וסיפר לו איך הכלב עשה ממנו צחוק. הנמר התעצבן ואמר לקוף לשבת לו על הגב כדי שיבוא איתו ויראה איך הוא עושה מהכלב קציצות… הכלב, שעוד לא הספיק להירגע, רואה פתאום מרחוק את הנמר חוזר עם קוף על הגב שלו. במקום לברוח החליט שוב להתיישב עם הגב כלפי תוקפיו ושנייה לפני שהגיעו אליו אמר בקול, “איפה הקוף המעצבן הזה?! כבר לפני חצי שעה ביקשתי ממנו שיביא לי עוד נמר…” הפעם, הנמר נס בבעתה תוך שהוא מנער מגבו את הקוף הבוגדני.

אינטליגנציה 5, מחשבה

היכולת ליצור באמצעות מחשבה מכוונת אמונה ומציאות חדשה

אנו פוחדים ממה שיוצר מוחנו, לכן אנו יכולים להקטין או להגדיל את פחדינו בהתאם לדמיוננו ובאופן דומה להשפיע על אחרים.

תרופות לוסקי: בכל פעם שעולה לך מחשבה שלילית בראש, החלף אותה מיד במחשבה חיובית.

הקפד לנסח את משפטיך מבלי להשתמש במילה “לא” – שלושה שבועות.

הצהרה חיובית : “אני יכול לעשות את זה ובגדול- 7 פעמים ביום במשך 40 יום

אינטליגנציה4 , חופש

היכולת להיות או לא להיות בכל מקום בו אתה נמצא

 

20.הצפרדעים בשמנת

היה היו שתי צפרדעים שנפלו למכל שמנת. עד מהרה הן הבינו שהן הולכות ושוקעות: הן לא יכלו בשום אופן לשחות או להחזיק מעמד על פני השטח זמן ממושך מפני שהעיסה הייתה סמיכה כמו חול טובעני. תחילה פרפרו שתי הצפרדעים בתוך השמנת וניסו להגיע לשפת המיכל. אבל הן לא הצליחו, עלה בידן רק להשתכשך במקומן ולשקוע. הן התקשו יותר ויותר להרים את ראשן מהמיכל ולנשום. אחת מהן אמרה בקול רם: “אני לא יכולה יותר. אי אפשר לצאת מכן. בחומר הזה אי אפשר לשחות. אני הולכת למות בכל מקרה, אז למה להאריך את הסבל? אני לא מבינה מה הטעם למות אפיסת כוחות במאמץ עקר”. והיא הפסיקה לפרפר ושקעה במהירות בנוזל הלבן הסמיך. הצפרדע השנייה, עקבית או אולי עקשנית יותר, אמרה לעצמה: “המצב חסר תקנה! אין סיכוי שאצליח להתקדם אפילו סנטימטר”. אבל למרות שהמוות מתקרב אני מעדיפה להילחם עד נשימתי האחרונה. אני לא רוצה למות אפילו שנייה אחת לפני הזמן שלי”. היא המשיכה לפרפר ולהשתכשך במקום בלי הפסקה, בלי להתקדם אפילו סנטימטר, שעות על גבי שעות. לפתע, מרוב פרפורים, נענועי עכוז, השתכשכויות ובעיטות, הפכה השמנת לחמאה. הצפרדע מופתעת זינקה עד שפת המכל ומשם שבה לביתה בקרקור עליז.

אינטליגנציה ד, זרע

היכולת לשים מניע וכוונה נכונה כזרע ממנו צומחת התוצאה

הצפרדע הראשונה שתלה בראשה שהיא לא תצא מהחומר, לכן היא לא החזיקה מעמד.

הצפרדע השנייה שתלה בראשה שהיא לא תמות אפילו שניה אחת לפני הזמן שלה לכן הצליחה לצאת מהמצוקה שלה והמשיכה לחיות .

תרופות לוסקי: לפני שתעשה משהו חשוב עצור ודמיין את התוצאה הרצויה- במשך 7 דקות לפחות 3 פעמים בשבוע במשך 40 יום.

הצהרה חיובית : אני יוצר ורב אמן בכל מה שאני עושה- 3 פעמים ביום לפני כל פעולה במשך 40 יום.

אינטליגנציה 5, מחשבה

היכולת ליצור באמצעות מחשבה מכוונת אמונה ומציאות חדשה

 

 

21.הצפרדעים והבור

להקה של צפרדעים טיילו להם ביער, לפתע נפלו שני צפרדעים לבור עמוק מאוד. כל שאר הצפרדעים התגודדו יחד סביב כשהם ראו עד כמה הבור עמוק הם צעקו לצפרדעים שנפלו: “חברה אין לכם שום סיכוי שתצאו מכאן בחיים.. אתם נחשבים כבר למתים… חבל לכם בכלל להתאמץ!” לצפרדעים שנפלו לא היה שום חשק לוותר על חייהם בכזאת קלות שני הצפרדעים התעלמו מהצעקות והסימנים של חבריהם מלמעלה וניסו לקפוץ החוצה בכל כוחם, בשעה שהצפרדעים שמחוץ לבור ממשיכים לצעוק להם ולסמן להם בכל מיני דרכים עם הידיים שאין להם סיכוי… “בחיים לא תצאו מכאן..” אחד הצפרדעים שמע בעצתם של חבריו, אפסו כוחותיו, הוא פשוט נכנע ומת בקרקעית הבור. הצפרדע השני, לא ויתר, הוא ניסה והמשיך בכל כוחו בשעה שהצפרדעים מסמנים לו בתנועות וצועקים מפתח הבור “חבל על המאמץ, אין לך שום סיכוי בעולם, הפסק את המאמץ והסבל שלך ופשוט תמות.” – ובכל זאת הצפרדע המשיך לנסות, הוא קפץ אפילו יותר חזק… ובסופו של דבר, הוא נתן ניתור כזה חזק שהצליח לצאת החוצה מהבור. כשהוא יצא החוצה, שאלו אותו חבריו הצפרדעים: “איך עשית את זה? הבור היה ממש עמוק!” בספת הסימנים הסביר להם הצפרדע הזה כי היא חרש.. הוא לא שמע מה אומרים לו אבל מאוד התרגש מהתמיכה והעידוד ונפנופי הידיים של הצפרדעים וידע כי בסוף יינצל, אם רק יתאמץ יותר.

 

אינטליגנציה 4, חופש

היכולת להיות או לא להיות בכל מקום בו אתה נמצא

הצפרדע ששמע בקולם של שאר הצפרדעים , נכנע ומת משום שהוא היה כלוא במחשבות שהכניסו לו שאר הצפרדעים בראש, אבל הצפרדע החרש שלא שמע כלום פעל מתוך רצונו ללא השפעה מהאחרים.

תרופות לוסקי : שאלת החופש ” האם אני יכול לשמוע לאחרים? האם אני יכול לא לשמוע לאחרים? השאלה מה אני רוצה- בכל בוקר במשך 40 יום.

22.הבור

פעם הלך משה לבדו בלילה ולפתע נפל לבור עמוק. צעק משה לעזרה בכל כוחו. לפתע הגיע רבי, צעק משה לרבי בבקשה עזרה. הרבי הסתכל לעומקו של הבור וזרק למשה ספר תנ”ך ואמר לו להתפלל כך שאלוהים יציל אותו, והלך לדרכו. המשיך משה לקרוא לעזרה ולפתע הגיע רופא, משה צעק לעבר הרופא לעזרה, אך הרופא שנבהל מעומקו של הבור, זרק למשה תרופות ואמר: “אם תחלה בבור תיעזר בתרופות”. וגם הסנדלר בא וזרק לו נעליים חדשות, וגם הקצב שזרק לו בשר טרי. משה כמעט שם סוף לחייו ברוב ייאוש. לפתע הגיע חברו הטוב ביותר שהיה חסר מקצוע, הסתכל החבר לתוך הבור ולהפתעתו של משה קפץ פנימה. התחיל משה לצעוק לעבר חברו “למה קפצת לבור, עכשיו שנינו נמות”. אך החבר הביט במשה ואמר לו: “אתה חברי הטוב, נפלת לבור הנורא הזה אבל אני כבר הייתי בתוך הבור הזה ואני יודע את הדרך החוצה, בוא אחרי”. כך הוציא החבר את משה מחוץ לבור. ומזה כדאי שתלמדו שעזרה בזמנים קשים לא תבוא משום ממוחה, היא תבוא מהחברים הכי טובים. אז תקשיבו להם ותראו שהכל נראה אחרת.

 

אינטליגנציה 8, ריפוי

היכולת להבחין שככל שאתה לומד יותר אתה מבין פחות

הרבי והרופא למרות שהיה להם ידע לא ידעו איך לעזור למשה, החבר שהוא היה חסר מקצוע היה לו את הידע הדרוש איך להציל את חברו.

תרופות לוסקי: הכנס לאתר ויקיפדיה וקרא על שלושה ערכים שהם העיסוק שלך ערוך רשימה של לפחות 10 דברים חדשים שלמדת.

פתור שלוש חידות או תשבצים הקשים ביותר הקיימים עשה אחת ליום במשך שלושה שבועות.

כתוב מאמר המכיל את כל מה שאתה יודע על המקצוע בו אתה רוצה לעסוק, השווה אותו למאמרים נוספים שקיימים באינטרנט וסמן את כל הדברים החדשים שהתווספו. עשה כך 3 פעמים במהלך השבוע הקרוב.

 

23.תרומתו של כל אחד

כפי הידוע לכם, מכונת הכתיבה שלנו היא ממודל ישן, אף על פי כן היא פועלת די טוב. יש בה 44 מקשים הפועלים באופן המניח את הדעת, רק מקש אחד אינו פועל וזה מקלקל את השורה. לעיתים נראה כאילו הקבוצה פועלת כמכונת כתיבה זו, כלומר לא כל האנשים פועלים כיאות. אולי תאמר לעצמך- “אין זה משנה, שהרי אני אינני אלא אדם אחד ואם אינני עושה כלום גם לא אשבש כלום”. מסתבר שזה לא נכון. כנראה שבכל זאת יש לך חשיבות. הבסיס לכל קבוצה הוא שיתוף פעולה מלא של כל אחד עם כל אחד. לכן להבא, אל אחשוב שאתה רק אדם אחד שמאמציו אינם מוסיפים ואינם גורעים- זכור את מכונת הכתיבה שלנו.

 

אינטליגנציה 6, אחדות

היכולת לחזק את השונות כדי ליצור אחדות והרמוניה

שיתוף פעולה ועבודה ביחד הם דרך מצוינת להצליח בדברים שאנחנו עושים, כשהאדם לבדו הרבה יותר קשה לו לעשות דברים, כשמתאחדים ומתחברים כל אחד תורם את הדברים שהוא טוב בהם וכך יוצרים קבוצה יעילה מאוד.

תרופות לוסקי: תמצא בעצמך כל פעם משהו שאתה לא אוהב אצלך או כאשר אתה טועה או כועס ותגיד אני אוהב אותי כמו שאני וזה מה שעושה אותי אנושי- שלוש פעמים בשבוע למשך 21 ימים.

 

24.השליט והשח-מט

מספרים על שליט במדינה קטנה, חובב שח-מט ידוע ורב אמן בינלאומי בדרגתו במשחק, שלהוט היה להשתתף בתחרות בין-ארצית שקבעה אחת משכנותיו הגדולות. זימן השליט את טובי שחקני מדינתו ויצא בראש המשלחת לתחרות. לדאבונו הפסידה נבחרתו- במקום האחרון בתחרות, כי אסור היה לו אישית לשחק אלא לנהל את המדינה. אבל וחפוי ראש חזר השליט למדינתו מלווה בצחוק ולעג מהמדינות השכנות ובושה וכלימה של נתיניו. מכיוון שכולם בזו לו ולמדינתו, החליט ללמד את עמו שח-מט, שכר את האלוף המנצח וקבע שכל שבוע, באופן אקראי יזמין שנים עשר אזרחים בוגרים- שניים ליום שיצטרכו להתמודד עם האלוף. אם ינצחו יקבלו 3000 מטבעות זהב ואם יפסידו ישלמו הם לשלטי 3000מטבעות זהב, או יפסידו את כל רכושם. בתחילה, כולם הפסידו וכך צבר השליט ממון רב, אך בהדרגה החלו לנצח וזכו בממון רב. כשגברו ניצחונותיהם ל האלוף שגם הוא הלך והשתפר ואז כל הרכוש והממון שהשליט צבר מהם, ביטל השליט את הגזרה וקבע במקומה תחרות שנתית בין-ארצית עם כל המדינות השכנות וכן אליפות פנימית שקבעה נבחרת מדינתו. כל משתתף בתחרות הן הפנימית והן הבין-ארצית היה צריך לשלם דמי תחרות בסך 36 מטבעות זהב. הזוכה קיבל את מחצית הסכום שנצבר פחות הוצאות הארגון וניהול התחרות. שני המקומות הבאים אחריו זכו ביחד ברבע מהסכום והיתרה נתרמה לבתי הספר לשח-מט באזורים הנחשלים. מאז כל שנה זכתה נבחרתו וקיבלה ממון רב מהמדינות השכנות שבזו לה בתחילה.

 

אינטליגנציה 9, חיסון

היכולת ללמוד איך ללמוד ולמצוא את הידע הדרוש בזמן הנחוץ

תרופות לוסקי: הכן לעצמך רשימת עזרים שבעזרתם תוכל לשלוף את החומר בקלות מהזיכרון. עשה זאת באמצעות קישור הדברים לחיי היום יום שלך בעזרת ראשי תיבות.

קרא ספר בסיום כל פרק תאר אותו באמצעות ציורבלבד

כתוב שורה אחת ביום ובסוף החודש תקבל 30 שורות.

 

25.תרקוד כאילו אף אחד לא רואה אותך

אנו משכנעים את עצמנו שחיינו יהיו טובים יותר אחרי שנתחתן, אחרי שיהיו לנו ילדים. אנו מתוסכלים כי הילדים אינם מספיק גדולים ושנהיה מאושרים יותר כשהם יגדלו. אחר כך אנו מתוסכלים כי מתבגרים וקשה איתם. אנו בטוחים שנהיה מאושרים יותר לאחר שהם יעברו את השלב הזה. אנחנו אומרים לעצמנו שחיינו יהיו טובים יותר ויהיו מושלמים כשבן/בת הזוג יצליחו יותר, כשתהיה לנו מכונית טובה יותר או בית גדול יותר, כשנוכל לנסוע לחופש, כשנהיה בפנסיה. האמת היא שאין זמן טוב יותר להיות מאושרים מ”עכשיו”, אם לא עכשיו אז מתי? החיים תמיד מלאים באתגרים ובמכשולים. עדיף לקבל זאת ולהחליט להיות מאושרים בכל מקרה. מישהו אמר פעם: “במשך הרבה זמן היה נדמה לי ש’החיים האמתיים’ היו אמורים להתחיל עוד מעט, אך תמיד היה מכשול אחד, בעיה שיש להתמודד אתה, מייל לא פתור, חוב שצריך לשלם… אז החיים היו אמורים להתחיל עד שהבנתי שהמכשולים ההם- הם החיים שלי!”

 

אינטליגנציה נ, הילוך/דרך

יכולת להפוך תהליך ליעד לפתרון בעיות הישרדות מורכבות

יש ליהנות מכל רגע בחיים, החיים תמיד מלאים באתגרים ובמכשולים, אבל יש לדעת שמכשולים אלה הם החיים שלנו.

תרופות לוסקי: קבע יעד איליו אתה רוצה להגיע ובכמה זמן אתה מעוניין לעשות זאת הכן טבלה המפרטת את השלבים שעליך לעבור בדרך כדי להגיע ליעד הזה בזמן שקבעת והצב תאריך יעד לכל שלב.

 

26.שלוש עצות של תרנגול

יום אחד ראה פולני תרנגול מנקר בזגוגית חלונו, פתח את חלונו, תפס אותו וראה שרגליו קשורות ברצועה. פצה התרנגול את פיו ואמר: “אם תתיר את רגליי ותשלח אותי לחופשי, אתן לך שלוש עצות שיהיו לך למועיל”. “ומה הן?”- שאל האיש. “קודם לכן” אמר התרנגול, “הישבע לי, שאכן תשחררני”. נשבע לו. אמר התרנגול: “עצה ראשונה- בדברים שלא יתכנו, אל תאמין! עצה שנייה- דבר שאין להשיבו- אל תהרהר אחריו! עצה שלישית- מה שלמעלה- אל תעשה!” שחרר האיש את התרנגול שקפץ ועמד על ענף של עץ, צחק ואמר: “אי לך, אדם. פתי מאמין לכל דבר. בגרוני שמור אוצר של יהלומים ואתה שילחת אותי לחופשי”. התבייש אותו אדם על כסילותו, מיהר וקפץ לתפוס את התרנגול. התעופף התרנגול ועמד על ענף גבוה. טיפס אחריו האיש על העץ, עד שהענף נשבר תחתיו. נפל ארצה ונחבל. “שוטה שבעולם!” צחק התרנגול “טרם עברו עשר דקות מאז שמעת עצותיי וכבר שכחת את כולן. האמנת בדבר לא יאמן- כלום ייתכן שבגרונו של תרנגול שמור אוצר?! התחרטת על ששחררת אותי וניסית לטפס על ענפים שהתנדנדו תחת כובד משקלו של תרנגול”.

אינטליגנציה ו – שמיעה (המלך)

יכולת שמיעת קולות, צלילים, תדרים, עיבוד, משמעת ומשמעות

המשמעות של המילים יותר חשובה מהמילים עצמם, פרשנות המילים קובעת את המסר אותו אנחנו רוצים.

תרופות לוסקי : הקשב למוזיקה קלאסית למשך שעה ונסה לזהות כמה שיותר צלילים וכלים שמנגנים- שלוש פעמים בשבוע למשך שלושה שבועות.

שב והקשב לאדם כלשהו במשך 10 דקות בלי להגיב- שלוש פעמים בשבוע למשך חודש ימים.

 

27.היונה והנמלה

יום קיץ חם אחד טיילה נמלה על שפת הנהר. הסתכלה במים וחשבה: “מה צלולים המים! ארד ואשתה קצת. חם כל-כך!” התכופפה לשתות ונפלה למים. “הצילו! הצילו!” צעקה “אני טובעת!”. על ענף עץ סמוך ישבה יונה. שמעה היונה את צעקותיה של הנמלה, קטפה עלה וזרקה לנמלה. “עלי על זה” אמרה לה, “עם הזרם תשובי ליבשה”. כך עשתה הנמלה ואכן, ניצלה. “תודה לך, יונה טובה” אמרה הנמלה, “הצלת את חיי. תקוותי שיבוא יום ואוכל לגמול לך על טוב לבך. להתראות!”. עברו ימים אחדים. גררה הנמלה גרעינים והנה ראתה נער שובב מכוון אבן למקום, שם בנתה לה היונה את קנה. רצה הנמלה בכל כוחה, ברגע הנכון הגיעה אל הנער ועקצה את רגלו. ביללה הפיל הנער את האבן. היונה נצלה. עפה ופרחה לה. “תודה לך, ידידתי הקטנה,” אמרה. “הפעם הצלת את את חיי”.

אינטליגנציה מ, רצון לתת

היכולת להגדיר את הרצון לתת כמטרה נעלה ותכלית חיים

היונה עזרה לנמלה והצילה את חייה, הנמלה רצתה מאוד להחזיר ליונה תמורה למה שעשתה לה, עד שהגיע יום שבו הנמלה עזרה ליונה והצילה את חייה.

תרופות לוסקי :

לקנות לעצמי השבוע משהו חדש.

 

28.עכבר בסכנה

עכבר הציץ דרך חריץ בקיר וראה את האיכר ואשתו פותחים חבילה. “מעניין איזה מזון יש בחבילה” חשב לעצמו, אך הזדעזע לראות את הזוג מוציא מלכודת עכברים מהקופסה. הוא יצא אל החצר וזעק אזהרה: “יש מלכודת עכברים בבית! יש מלכודת עכברים בבית!”. התרנגולת קרקרה וזקפה אליה את ראשה: “אדון עכבר, אני יודעת שזה אסון לגביך, אבל אין לכך שום משמעות בשבילי”. העכבר פנה אל החזיר: “יש מלכודת עכברים בבית!” החזרי הפגין סימפטיה ואמר: “אני כל כך מצטער מר עכבר, אבל אין שום דבר שאני יכול לעשות חוץ מלהתפלל לשלומך” וחזר להתפלש בשלולית הבוץ. הכבר פנה אל הפרה וזו הגיבה בזלזול: “אפשר לחשוב- מלכודת עכברים, אני ממש בסכנה.. אה..” עצוב ומפוחד חזר העכבר אל הבית, להתמודד לבדו עם מלכודת העכברים. בלילה נשמע קול פצפוץ, כזה שמשמיעה מלכודת עכברים שהופעלה. אשת האיכר קפצה ממיטתה לראות מה נתפס במלכודת. בחושך לא ראתה שהיה זה נחש ארסי שזנבו נתפס במכשיר. הנחש הכיש את האישה והיא הובהלה לבית החולים. היא טופלה וחזרה לביתה סובלת מחום גבוה. כולם יודעים שהטיפול הטוב ביותר לחום גבוה הוא מרק עוף טרי. האיכר לקח גרזן ושחט את התרנגולת כדי לבשל מרק. שכנים וידידים באו לבקר את החולה וישבו לצידה מסביב לשעון. כדי להאכיל אותם נאלץ האיכר לשחוט את החזיר. האישה גססה עד שלבסוף נפטרה. מכרים רבים באו להלוויה. כדי לסעוד אותם שחט האיכר את הפרה ורק העכבר נשאר לספר את הסיפור. בפעם הבאה שאתם שומעים שמישהו נתקל בבעיה וחושבים שהיא לא נוגעת לכם, זכרו שגם כאשר החלש ביותר מאוים, בעצם כולם נמצאים בסכנה.

אינטליגנציה ו, שמיעה

יכולת שמיעת קולות, צלילים, תדרים, עיבוד, משמעת ומשמעות

המשמעות של המילים יותר חשובה מהמילים עצמם, פרשנות המילים קובעת את המסר אותו אנחנו רוצים.

תרופות לוסקי : הקשב למוזיקה קלאסית למשך שעה ונסה לזהות כמה שיותר צלילים וכלים שמנגנים- שלוש פעמים בשבוע למשך שלושה שבועות.

שב והקשב לאדם כלשהו במשך 10 דקות בלי להגיב- שלוש פעמים בשבוע למשך חודש ימים.

 

29.המרצה והאבנים

היה היה מרצה זקן שמלמד את תלמידיו ‘תכנון זמן יעיל’. במסגרת ההרצאה הוא עורך ניסוי לעיני אולם מלא סטודנטים כשהוא ממלא מיכל זכוכית באבנים גדולות. משלא יכלה להיכנס אבל גדולה יותר למיכל, פנה אל תלמידיו ושאל: האם המיכל מלא?” “כל התלמידים השיבו, כן המיכל מלא”. המרצה מוכיח שהתשובה שגויה. כשהוא מכניס למיכל אבני חצץ הממלאות את הרווחים, אבני החצץ הסתננו בין האבנים הגדולות, עד שירדו לתחתית המיכל. ואז שוב פנה המרצה לתלמידיו ושאל:” האם המיכל מלא?!” לשאלה זו השיב אחד התלמידים, “כנראה שלא”. “נכון”. ענה המרצה הזקן. כך חזר המרצה על פעולותיו והכניס חול ולאחר מכן מים כדי לחסום כל חלל ריק במיכל. לשאלתו איזה אמת גדולה ניתן ללמוד מן הניסוי, אחד הסטודנטים עמד וענה: “אם למדים שכלל שהיומן שלנו נראה מלא וגדוש במתלות והתחייבויות, אם נתאמץ תמיד נמצא עוד”. “לא”, ענה המרצה הזקן. “לא זה, האמת הגדולה שמוכיח לנו הניסוי היא שאם לא מכניסים למיכל קודם כל את האבנים הגדולות לעולם לא נוכל להכניס את כל האבנים אחר כך”. הזקן התבונן בשומעיו ואמר:” מה הן האבנים הגדולות בחייכם? בריאותיכם? המשפחה? החברים? מה שאתם אוהבים לעשות? להילחם למען מטרה נעלה? מה שחייבים לזכור הוא שקודם חשוב להכניס את האבנים הגדולות שאם לא נעשה זאת נפספס את החיים, אם ניתן עדיפות עליונה לדברים האחרים )חצץ וחול…( התמלאו החיים בדברים הקטנים ולא יישאר זמן לדברים החשובים באמת. חשוב כך, אל תשכחו לשאול את עצמכם מה הן האבנים הגדולות בחייכם, כשתמצאו אותן תכניסו אותן למיכל )החיים שלכם(.

אינטליגנציה ב, חוכמה

היכולת לתזמן פעולה – היכן, מתי, עם מי, כמה ואיך

תרופות לוסקי: בצע פעילות גופנית פעמיים בשבוע למשך 40 יום .

הכן לוח חלומות ולצידו טבלת יעדים המפרטת מתי תקבל כל דבר ובאיזו דרך.

פעם בשבוע הכנס לויקיפדיה ותבחר נושא שמעולם לא קראת.

אינטליגנציה י, מעשה

יכולת לעשות מעשים יזומים ויכולת להבחין בין מותר ואסור

תרופות לוסקי : לערוך רשימה של 10 דברים שהיית רוצה לעשות, לסדר אותם ע”פ סדר עדיפויות. את הצעד הראשון במשימה הראשונה לבצע אותו כבר היום.

הצהרה: היום ורק היום אני יוזמת ועושה את כל מה שאני רוצה לעשות, לחזור על ההצהרה כל בוקר מול המראה למשך שבוע ימים.

 

30.העקבות של אלוקים

לילה אחד אדם חלם חלום, הוא חלם שהוא הולך לאורך החוף עם אלוקים. על פני השמיים חלפו במהירות סצנות מחייו. בכל סצנה הוא שם לב לשני זוגות עקבות רגליים בחול. זוג אחד שייך לו וזוג אחד לאלוקים. עם חלוף הסצנה האחרונה של חייו, הוא הסתכל אחורה לעקבות שעל החול. הוא שם לב שפעמים רבות לאורך דרך חייו, היה רק זוג עקבות אחד. כמו כן, הוא שם לב שזה קרה בתקופות השפופות ביותר בחייו. דבר זה הטרידו והוא שאל את אלוקים בנוגע לכך: “אלוקים, אתה אמרת שביום שאלך אחר חוקיך אתה תלך עמדי לאורך כל הדרך והנה, שמתי לב שבתקופות הקשות ביותר בחיי יש רק זוג עקבות אחד. אינני מבין מדוע כאשר הצטרכתי אותך יותר מכל עזבתני”. ענה לו אלוקים: “בני היקר מאוד, אני אוהב אותך ולעולם לא אעזבך. באותן תקופות שבהן כה רב היה סבלך- כשאתה רואה זוג אחד של עקבות, לא היו אלה עקבותיך. היו אלה עקבותיי כשנשאתי אותך על כפיי”.

 

אינטליגנציה ה, ראייה

יכולת ראיה חזותית, מרחבית, על חושית, דמיונית, רב ממדית

תרופות לוסקי: פעם אחת ביום עצום את העיניים ותראה את הצבעים אדום כחול וצהוב כל צבע למשך 3 דקות- במשך 14 יום

עמוד במשך 5 דקות בחדר ותביט בו היטב, עצום עיניים ונסה לראות את החדר בדמיונך, לאחר 5 דקות פתח עיניך וראה עד כמה הדמיון היה קרוב למציאות- פעם ביום במשך חודש.

 

 

31.כשאני אמות ..

כשאני חושב איך אחרי שאמות

כולם יגידו כמה הייתי חמוד

ונבון וטוב-לב וברוך-כישרון,

ומה יכתבו עלי בחוברת הזיכרון,

ומי שעשה לי רע נורא יצטער

ומי שאהב אותי יבכה עוד יותר,

ויתגעגעו אלי ויקנחו את האף

ויגידו עלי “פרח שנקטף-”

פתאום אני חושב, למה חברי, הורי וַאחַי

לא אומרים עלי דברים כאלה טובים כשאני עוד חי!

 

אינטליגנציה ת, חן

היכולת להעלות את ההתרחשויות למודעות עצמית ולגלות אותך

תרופות לוסקי :פעם ביום למשך 15 דקות הביט על התחושות שלך, תבחין אותן ותרשום אותן- במשך 40 יום

פעם ביום למשך 15 דקות התבונן על הגוף שלך, מה אתה אוהב, רוצה לשפר, לתקן ותרשום את מה שראית לעצמך- במשך 40 ימים

32.כוכב הים

איש אחד הלך על חוף הים. בעוד הוא הולך הוא רואה ילדה קטנה מרימה כוכבי ים שנתקעו על החוף וזורקת אותם חזרה למים. הוא ניגש אליה ושאל “מה את עושה?..” הילדה הקטנה ענתה: “כלום אתה לא רואה? אני מרימה כוכבי ים שנתקעו על החוף ומחזירה אותם חזרה למים!” האיש גיחך ואמר: “ילדה קטנה, את לא יכולה להציל את העולם. את ילדה קטנה ואת יכולה ללכת רק קילומטר וחצי בכל יום והחופים בעולם גדולים. את לא תצילי את אוכלוסיית כוכבי הים ולא תשפיעי על החיים של אף אחד!” הילדה הקטנה הרימה כוכב ים וזרקה אותו בכל כוחה 10 מטר לתוך הים, ואמרה: “על החיים של כוכב הים הזה השפעתי! אני יודעת שלהציל את כולם אינני יכולה אבל לכוכב הזה זה חשוב לכן החזרתי אותו אל בית גידולו. זה אולי מעט אבל זה כל מה שיכולתי לעשות בשבילו”.

אינטליגנציה י, מעשה

יכולת לעשות מעשים יזומים ויכולת להבחין בין מותר ואסור

תרופות לוסקי : לערוך רשימה של 10 דברים שהיית רוצה לעשות, לסדר אותם ע”פ סדר עדיפויות. את הצעד הראשון במשימה הראשונה לבצע אותו כבר היום.

הצהרה: היום ורק היום אני יוזמת ועושה את כל מה שאני רוצה לעשות, לחזור על ההצהרה כל בוקר מול המראה למשך שבוע ימים.

לימודי תרפיה באומנות

ד"ר דניאל לוסקי PhD
ד"ר דניאל לוסקי PhD
ד"ר דני לוסקי הוא יוצר ומפתח "רפואת ספר יצירה", 32 האינטליגנציות ומבחני אינטליגנציה חדשניים i32. כתב עשרות ספרים על בריאות, סודות ההצלחה, מיסטיקה וקבלה בהשראת סודות ספר יצירה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

לכניסה, לחץ כאן
יש לך שאלה? לחץ כאן >
יש לך שאלה? אני זמין כעת בווטסאפ